Третиране на кондензата: AQUAMAT


Чиста отпадна вода – без никакви усложнения

Кондензатът на всеки компресор обикновено съдържа следи от масло. С цел опазване на водите в повечето случаи са налице предписания на компетентните органи, които налагат задължително спазване на максималното съдържание на масло, преди кондензатът да може да бъде отведен като отпадни води в канализацията.

Сепараторите на масло и вода AQUAMAT отделят дисперсното масло – със сертификат от типово изпитване от Германския институт за строителни технологии (DIBt). Те ви помагат да обработите кондензата в съответствие със законовите изисквания – непосредствено на мястото на възникването му и без използване на енергия.

За специални изисквания към монтажа предлагаме електронни уреди за известяване на нивото, изпитани вани за улавяне на масло, както и подгрявания за защита от замръзване. Предлагат се и специални разпределители на кондензата за паралелно свързване на множество сепаратори с равномерно натоварване с кондензат. 

Вашите предимства

 • 90% икономия на разходи при отвеждането:
  Събирането и обработката на вашия кондензат от специалист е свързано с големи разходи. С AQUAMAT при отвеждането попада само остатъчно количество вредни вещества – така спестявате около 90% от разходите за изхвърляне.
 • Дълъг експлоатационен живот на филтрите:
  Всички модели CF използват високоефективни филтри с изкуствени влакна с изключително висок капацитет (без активен въглен). От модел CF9 преди филтрите е поставена зона за утаяване, в която изплуващото масло се отвежда чрез преливник към външен съд за събиране. Това намалява натоварването на филтрите и удължава допълнително интервала за техническо обслужване.
 • Улеснена работа:
  Можете лесно да проверите качеството на пречистената отпадна вода с помощта на комплект за референтна проверка на мътността. Изключително лесни за употреба са моделите с патрон на основния филтър. Той може да се извади с помощта на дръжки и да се фиксира за оттичане – чисто и лесно.
Икономичността на системата накратко

Чрез икономия от около 90% от типичните разходи за изхвърляне на кондензата AQUAMAT не просто се изплаща за изключително кратки срокове, но осигурява ценен принос към дългосрочния баланс на разходите на цялата инсталация – аспект, който за KAESER има изключително водещо значение.

 

Детайли за продукта

Конструкция
Система за третиране на конденз AQUAMAT
 1. Камера за понижаване на налягането
 2. Разделителен съд за предварителна сепарация
 3. Демонтиращ се уловител
 4. Съд за събиране на масло
 5. Предварителен филтър
 6. Патрон на основния филтър
 7. Източване на водата
 8. Източване за референтна проверка на мътността
Свързване в станцията за сгъстен въздух
Система за третиране на конденз AQUAMAT
 1. Компресор
 2. Въздушен резервоар с ECO-DRAIN
 3. Хладилен изсушител с ECO-DRAIN
 4. Филтър за сгъстен въздух с ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT-обработка на кондензата
 2. Електронна система за поддържане на налягането DHS
 3. Мрежа за сгъстен въздух
Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: