Топлинна рекуперация: Спестете до 96% от енергията!

Винтовият компресор преобразува 100% от подадената му енергия в топлина. До 96% от тази енергия може да бъде възстановена.

Модерните винтови компресори с напълно капсулирана конструкция са много подходящи за топлинна рекуперация. Това е валидно и за компресорите с впръскване на масло и за безмаслената компресия.

Топлинна рекуперация при винтови компресори.

Вашите предимства

 • Вашите разходи за енергия падат:
  До 80% от разходите през жизнения цикъл на компресора са за енергия. Чрез топлинна рекуперация тези разходи ще паднат значително.
 • Вие намалявате емисията CO2:
  С топлинна рекуперация намалявате емисията CO2 на Вашето предприятие, тъй като използвате по-ефективно енергията.

Използване на топлия въздух

До 96% от отделената от компресора топлина може да се използва като топъл въздух, например за отопление на помещения или за технологични цели.

Икономиите, които постигате с топлинна рекуперация в сравнение с дизелово гориво или природен газ, можете да намерите в брошурата по темата Топлинна рекуперация .

С нашия калкулатор за топлинна рекуперация можете да изчислите, интерактивно, полезното количество топлина във винтовия компресор. Калкулаторът е достъпен оттук.

Загряване на битова или технологична вода

С помощта на топлия изпускан въздух можете да загрявате вода чрез топлообменника до 70 C (по-високи температури по заявка). По този начин можете да възстановите 76% от енергията. Загрятата вода може да се използва в производствения процес, във Вашата отоплителна система или в битова система.

Система с пластинчат топлообменник PTG

Пластинчат топлообменник

Винтовите компресори от серия SM и (от 5,5 kW нагоре) могат да бъдат оборудвани с PTG системи. В зависимост от размера на съоръжението PTG системата се вгражда в компресора или се инсталира външно.

Области на приложение

 • Захранване в системи за централно отопление
 • Перални
 • Галванични производства
 • Обща технологична топлина
 • Почистваща вода в хранително-вкусовата промишленост
 • Отопление на плувни басейни
 • Топла вода за бани и миялни

Тръбен топлообменник

Тръбен топлообменник

За съоръженията с водно охлаждане се предлагат по избор пластинчати и тръбни топлообменници в зависимост от качеството на водата. Нашите специалисти по сгъстен въздух ще Ви консултират кое изпълнение е подходящия избор за Вашето специално приложение.

Икономиите, които постигате със затоплянето на вода в сравнение с дизелово гориво или природен газ, можете да намерите в брошурата по темата Топлинна рекуперация .

С нашия калкулатор за топлинна рекуперация можете да изчислите, интерактивно, полезното количество топлина във винтовия компресор. Калкулаторът е достъпен оттук.