Хладилен изсушител със студен въздух до 43,33 m³/min


Серия TCU: Охлаждане със сух сгъстен въздух

Хладилните изсушители, регулирани чрез обход на горещия газ, от серията TCU* са ключови компоненти в процеси, в които е необходим студен сух сгъстен въздух до 5 °C. По този начин те охлаждат например формовани части в стъкло- и металопроизводството.

 • Надеждно изсушен сгъстен въздух с 4,3 до 43,33 m³/min
 • Температура на сгъстения въздух на изхода 5 °C
 • Околна температура до +43 °C и температура на сгъстения въздух на входа до +55 °C

Вашите предимства

 • Надеждни и с висока мощност:
  Всички модели са оборудвани с пластинчати топлообменници от неръждаема стомана и електронни дренажни казанчета ECO-DRAIN. Ефективно оразмерените охлаждащи модули и ефикасните сепаратори на кондензат осигуряват стабилна точка на оросяване при зададено налягане от 3 °C.
 • Удобно обслужване:
  Електронното управление (от TCU 118-2) е оборудвано с дисплей с възможност за избор измежду десет езика. Индикаторите подават информация относно мощността на изсушаване и действителната икономия на енергия.
 • Надеждно дистанционно следене:
  Безпотенциалните контакти (опция до TCU 95-2) предават различни сервизни и предупредителни съобщения към управленията на системите на по-високо ниво.

* Тази серия хладилни изсушители съдържа флуорирани парникови газове R-513A.

Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

 

Информация за изделията

Оборудване

Кръг на хладилния агент

 • Кръг на хладилния агент, състоящ се от спирален компресор
 • Кондензатор с вентилатор
 • Пресостат за налягане
 • Филтър-изсушител
 • Термостатичен разширителен клапан
 • Пластинчат топлообменник въздух/хладилен агент от неръждаема стомана
 • Сепаратор на кондензат

Управление (от модел TCU 118-2)

 • Електронно управление с двуредов дисплей на десет избираеми езика
 • Три светодиодни индикации за състоянието
 • Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Бутон за проверка на електронното дренажно казанче
 • Три програмируеми бутона за таймер
 • Бутон за нулиране
 • Главен прекъсвач
 • Индикация за икономията на енергия, моментния дебит на сгъстен въздух и точката на оросяване при зададеното налягане

Безпотенциални контакти

 • Работно съобщение „Компресорът за хладилен агент работи“
 • Предупредително съобщение „Висока точка на оросяване при зададеното налягане“
 • Предупредително съобщение „Аларма за отвеждащо устройство за кондензат“ (до TCU 95-2 опция)

Корпус

 • Корпус с прахово покритие
 • Крака на машината

Електрическа система

 • Електрическо оборудване и проверка в съответствие с EN 60204-1 „Безопасност на машините“
 • Клас на защита на разпределителното табло IP 54