Мембранен изсушител


Иновативните компактни устройства за повече ефективност и безопасност

Специалната концепция Flow за дълготрайно ефективно изсушаване отличава мембранния модул Kaeser (KMM) също както модерната, плътно затворена спирала Helix на високоефективните мембрани с кухи влакна.

С изсушителите KMM точките на оросяване при зададено налягане в отрицателния диапазон също не са проблем дори и в затворени помещения! Освен това, те показват силните си страни, когато не е налице източник на енергия или като изсушители в крайни точки в зони, застрашени от замръзване.

 • Обемен поток от 0,04 до 3,97 m³/min
 • Точки на оросяване при зададено налягане от +10 °C до −40 °C (относително понижаване в сравнение със състоянието на входа до 90 °C)
 • Опционални версии с енергоспестяващ спирателен клапан за въздуха за продухване

Вашите предимства

 • Добре обмислена конструкция на мембраната:
  Спиралната форма на изключително финните влакна на мембраните Kaeser спомага за голяма разделяща повърхност при минимална нужда от място. А чрез ефективното отвеждане на водните молекули навътре, външните пори на мембраните винаги са готови за поемане (концепция „Flow“).
 • Най-висока надеждност на работата:
  Всички функционални компоненти на изсушителите KMM са поместени в стабилен корпус. Монтираните предварително микрофилтри Kaeser предпазват надеждно мембранните модули от попадането на вредните за тях замърсявания, аерозоли и масло.
 • Изключително ефективни:
  Загубите на въздух през дюзата за въздух за продухване се свеждат до минимум, благодарение на точно определеното сечение на отвора. По време на престои, спирателният клапан за въздуха за продухване (опция) повишава значително рентабилността на изсушителя.
Идеалното допълнение: Системи за налягане DHS
Система за задържане на налягането

Равномерният дебит на въздуха без вибрации е жизнено важен за вашата третираща система – особено при повторното стартиране на компресора.

 

Детайли за продукта

Добре обмислена конструкция на мембраната

Най-фините влакна на мембраната

Мембранен изсушител KMM – най-фини мембранни влакна

В сравнение със стандартните мембранни изсушители влакната на мембранния модул на Kaeser са по-фини и много по-многобройни. Благодарение на това тяхната площ е значително по-голяма. По този начин се постига по-добра ефективност на сушенето в сравнение със стандартните дизайни. Освен това влакната на мембраните се отличават с висока механична стабилност.

Концепцията „Flow“

Мембранен изсушител KMM – концепция „Flow“

Кухото влакно на мембраната се състои от силно порьозен защитен слой и разположен отвътре водопропусклив разделителен слой. Когато влажният въздух се прекара през влакното, съдържащата се вода кондензира вследствие на високата разлика в парциалните налягания между въздуха за продухване и влажния сгъстен въздух при преминаването през разделителния слой. По този начин порите на защитния слой остават винаги пропускливи.

Ефективно сушене

Мембранен изсушител KMM – ефективно сушене

Спираловидната Helix конструкция на влакната на мембраната около вътрешния канал на модула на изсушителя позволява по-къса дължина на вграждане при същата ефективност на сушене. По този начин е налице повече активна площ на мембраната за единица пространство. Освен това спираловидната конструкция спомага за равномерно разпределение на въздуха около влакната и е благоприятна за транспорта на водните молекули.

Версии и опции

KMM със спирателен клапан за въздуха за продухване за още по-голяма икономия на енергия

 • Мембранен модул KMM с концепция „Flow“ и спираловидна Helix конструкция
 • Магнитен клапан за предварително управление: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, отворен, когато не се подава ток
 • Конфигуриран и настроен за незабавна работа
 • Включва шумозаглушител на изхода
Функция на модула на мембранния изсушител
Функция на модула на мембранния изсушител
 1. Вход за сгъстен въздух
 2. Модул на влакната на мембраните
 3. Външен корпус
 4. Дюза за въздух за продухване
 5. Изход за въздух за продухване
 6. Изход за сгъстен въздух

Влажният сгъстен въздух навлиза в корпуса. Той достига до влакната на мембраните в мембранния модул. Малка част от изсушения сгъстен въздух се отвежда нагоре около влакната като въздух за продухване и след това налягането му се понижава до нивата на атмосферното. Полученото повишаване на обема повишава способността на въздуха да поема водните пари. Различното съдържание на вода на противоположните потоци на въздуха за продухване и въздуха за изсушаване, както и добре пропускливата само за водните пари мембрана, позволява почти изключително само на водните молекули да дифузират през стената на влакната на мембраните. За сухия въздух и въздуха за продухване е налице по един отделен изходящ отвор.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: