Адсорбционен изсушител, регенериращ охлаждането, от 0,20 до 1,13 m³/min

Устойчив и заемащ малко място

Компактните адсорбционни изсушители от серия DC са надеждни, с малко шум и ефикасни. Благодарение на висококачествените и оразмерени с голям запас компоненти устойчивите съоръжения, заемащи малко място, гарантират ниски разходи през жизнения цикъл. 

Конфигурируемите работни режими създават допълнителен потенциал за икономия на енергия. Гъвкавите присъединявания на въздуха и серийните мрежови интерфейси на управлението SIGMA CONTROL SMART позволяват лесно инсталиране и свързване в мрежата за сгъстен въздух.

 • Точка на оросяване под налягане до −70°C
 • Управление SIGMA CONTROL SMART, позволяващо свързване в мрежа
 • KAESER FILTER – по избор с ECO-DRAIN или с ръчен кондензоотделител на предварителния филтър

Вашите предимства

 • Дълготрайна и надеждна конструкция 
  Дълготрайната конструкция на адсорбционните изсушители DC 2.0 – 11.3 се характеризира с оразмерени за продължително използване адсорбционни тръби от алуминий, сменяеми клапани без необходимост от техническа поддръжка и касети с устойчив на налягане изсушаващ агент, устойчив на течаща вода. За оптимална защита на изсушаващия агент и на намиращата се след него тръбна мрежа малките адсорбционни изсушители са оборудвани с ефективни KAESER FILTERN.
 • Висока ефективност – ниски точки на оросяване под налягане
  Оптималните условия на протичане се грижат за максимален капацитет на регенерация на изсушаващия агент при минимално потребление на сгъстен въздух. Необходимите точки на оросяване под налягане (-40/-70 °C) се постигат надеждно във фиксиран цикъл или с управление на точката на оросяване при по-малки загуби на налягане – и при продължаващо по-високо натоварване. Със синхронното управление на компресора или прекъснатия режим на работа може да се икономисва още енергия в зависимост от необходимостта.
 • Бързо инсталиране и лесно свързване с мрежата 
  Ефективните KAESER FILTER са монтирани външно за лесно проверяване на действието и бърза смяна на елементи. Гъвкавите връзки позволяват монтаж на различни позиции в горния клапанен блок. Поставеният преден панел предлага безпроблемен достъп до клапаните, шумозаглушители и управлението ECO CONTROL SMART.
Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

Минимизиране на разходите за поддръжка

Използването на адсорбционни изсушители DC намалява разходите за поддръжка с до 20%.

При по-малък разход на въздух разходите за поддръжка често имат решителна роля за постигане на ниски разходи през жизнения цикъл. В това се крие и силата на компактните адсорбционни изсушители от серия DC. 

Освен със своя ефективен начин на действие те се отличават и с изключително големи интервали между техническите обслужвания от 5 година за клапаните и изсушаващия агент. Това прави устойчивите и компактни изсушители и много икономични. 

В сравнение с обичайно предлаганите на пазара изсушители те спестяват повече от 20% от разходите за части за техническа поддръжка. А намаленият брой на техническите обслужвания за работа по клапаните и смяната на изсушаващия агент осигуряват допълнителни икономии.

 

Информация за изделията

Висока ефективност – ниски точки на оросяване под налягане

Активираният алуминиев оксид в адсорбционните изсушители от серия DC е от най-високо качество. Обезпрашеният материал се характеризира с еднакъв размер на зърната и се вкарва в касетите чрез „наливане“.
Оптимизираното пълнене облагодетелства протичането и осигурява достъп до максимална повърхност. 

Това има много предимства: Регенерацията използва по-малко енергия в сравнение с другите изсушаващи агенти. Водният товар е сравнително нисък. Без спичане и значително по-бързо връщане към първоначалната точка на оросяване под налягане при сурови експлоатационни условия.

Управление ECO CONTROL SMART
Осигуряване на работните параметри и съобщения в реално време чрез ECO CONTROL SMART.

С ECO CONTROL SMART адсорбционните изсушители от серия DC могат да бъдат свързани към SIGMA AIR MANAGER 4.0 и SIGMA NETWORK. По този начин всички важни работни параметри и съобщения са достъпни в реално време.

В основното меню на управлението ECO CONTROL SMART се показва зададената стойност на точка на оросяване под налягане, начинът на работа на изсушителя, часовe на мрежово напрежение, времето до следващото техническо обслужване и версията на софтуера. В историята на съобщенията могат да бъдат записани 20 предупреждения и неизправности с маркировка за времето. Връзката към мрежата и системната единици се конфигурират чрез менюто за настройка.
Освен интерфейса Modbus TCP управлението ECO CONTROL SMART разполага с входове за дистанционно управление и за свързване на кондензоотделител ECO-DRAIN и сензор за точката на оросяване при зададеното налягане. Работните съобщения, предупредителните съобщения и съобщенията за повреди могат да бъдат предадени през съответния безпотенциален изход.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: