Адсорбционен изсушител със студена регенерация от 0,15 до 0,75 m³/min

Заемащ малко място, значителна икономия

За малките адсорбционни изсушители от серията DC може да се намери място дори и в тесни контейнери и те постигат отлични стойности по отношение на надеждността и икономичността. Те изсушават с точка на оросяване при зададено налягане −40 °C с десетминутен цикъл. По време на този процес превключването между двата резервоара с изсушаващ агент се извършва веднъж на всеки 5 минути. Това е изключително благоприятно за материалите и освен това икономисва сгъстен въздух.

 • Точка на оросяване под налягане −70 °C
 • Дебит 0,15 до 0,75 m³/min
 • Електронно дренажно казанче ECO-DRAIN (опция E-Pack)

Вашите предимства

 • Икономия на място и лесен монтаж:
  Компактният дизайн на цялостния защитен корпус прави нашия малък адсорбционен изсушител идеален за децентрализирана подготовка на сгъстения въздух. Те са подходящи и за стенен монтаж.
 • Изключително икономични през 10-минутния цикъл:
  Ниският брой на процесите на превключване между резервоарите понижава натоварването на клапаните и изсушаващия агент. А за повишаването на налягането след регенерацията се изисква отклоняването на едва 1,3 % от сгъстения въздух!
 • Дългосрочна надеждност:
  Доказаната клапанна технология гарантира дългосрочно безпроблемно протичане на цикъла. А здравият адсорбционен резервоар е конструиран за срок на експлоатация от най-малко 10 години.

Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

 

Детайли за продукта

Икономия на енергия и надеждност
Предимства на 10-минутния цикъл на малък адсорбционен изсушител Kaeser

Предимства при десетминутен цикъл

Малките адсорбционни изсушители на Kaeser работят за постигане на точки на оросяване при зададено налягане до −40 °C в десетминутен цикъл. Това понижава значително броя на процесите на превключване между резервоарите и произтичащото натоварване на материалите на вентилите и изсушаващия агент.

По-дългите времена на циклите, освен това понижават количеството сгъстен въздух, необходимо за повторно повишаване на налягането след регенерация. Ако за тази цел например при двуминутен цикъл е необходимо разклоняване на 7,6 процента от сгъстения въздух, при десетминутния цикъл при малките DC агрегати този дял намалява до едва 1,3 процента. Това икономисва енергия и удължава експлоатационния период на изсушаващия агент.

Предимство на прекъсващия режим на работа

При често прекъсване на фазите на натоварване импулсното регулиране икономисва енергия. Тази „обратна регенерация“ –(текущият цикъл на регенерация винаги се завършва с въздух от включения след това въздушен резервоар) е особено надеждна, тъй като при повторното започване на сушенето винаги е налице напълно регенериран адсорбционен резервоар. По този начин могат да се изключат екстремни стойности на точката на оросяване вследствие на прекалено високо натоварване на изсушаващия агент.

Оборудване

Конструкция

 • Защитен обикалящ корпус с компактен дизайн
 • Подходящ за стенен монтаж
 • Адсорбционен резервоар с дълъг експлоатационен живот
 • Конструиран за един милион превключвания на натоварването до 10 bar (типичен експлоатационен период най-малко 10 години)
 • Изискванията на директивата за оборудване под налягане 97/23 ЕО са изпълнени

Клапанна технология

 • Доказала се клапанна технология за безпроблемно протичане на циклите
 • Манометър на резервоара за лесен визуален контрол на функционирането
 • Леснодостъпни предварителни и последващи филтри

Управление на времето

Управление на времето на малък адсорбционен изсушител KAESER

 • Много лесно обслужване
 • Лесен предварителен избор на двете стойности на точката на оросяване при зададеното налягане −40 °C и −70 °C

Опция E-Pack (за всички размери)

Включеният преди адсорбционния изсушител филтър е оборудван с електронно дренажно казанче ECO-DRAIN с цел постигане на оптимално отвеждане без загуба на налягане.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: