Енергоспестяващи хладилни изсушители SECOTEC от 45 до 98 m³/min

SECOTEC TG: Компактният „великан“

С новата серия TG KAESER разширява своите енергийно ефективни хладилни изсушители SECOTEC до дебити от 98 m³/min в изпълнения с въздушно и водно охлаждане.

Направени за голямата индустрия, компактните „великани“ се грижат за стабилни точки на оросяване под налягане и при най-тежките условия – при максимална надеждност и минимални разходи през целия жизнен цикъл.
Концепцията за високопроизводителен хладилен акумулатор и серийното, мрежово управление SIGMA CONTROL SMART гарантират щадяща материала и икономисваща енергия работа при всички фази на натоварване. Иновативното регулиране на отработения въздух на вариантите с въздушно охлаждане установява нови мащаби по отношение на сигурността на експлоатация и ефективността на разходите.

Вашите предимства

 • Увеличаване на експлоатационната сигурност:
  Иновативното регулиране на отработения въздух на хладилния изсушител SECOTEC TG в комбинация с радиален вентилатор се грижи за оптималното охлаждане на съоръжението. Това включва не само нови възможности при планирането на инсталацията, но и допринася значително за ефективната и щадяща материала работа на големите хладилни изсушители.
 • Инвестиция в бъдещето:
  С безопасния за климата хладилен агент R-513A KAESER предлага най-доброто в момента решение за бъдеща сигурност на снабдяването. По този начин ефективно се избягват високи разходи за ремонт или застрашителни престои.
 • Допълнително намаляване на експлоатационните разходи:
  Благодарение на концепцията за високопроизводителен хладилен акумулатор със SECOPACK LS и перфектно адаптирани помежду си компресори, хладилните изсушители SECOTEC TG с до 98 m³/min разполагат с особено енергийно ефективно регулиране на частичния товар – при много компактни размери на съоръжението и минимални разходи за поддръжка.
Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

 

Детайли за продукта

Иновативно регулиране на отработения въздух с радиален вентилатор
Иновацията в новия хладилен изсушител SECOTEC е радиалният вентилатор.

Значителната икономия на пространство намалява разходите за планиране и инсталиране. Стабилна точка на оросяване под налягане и щадяща материала и икономисваща енергия работа благодарение на оптималното охлаждане на съоръжението.

Иновация:

 • Честотно регулирания радиален вентилатор отвежда, в зависимост от натоварването, отделяната топлина на хладилния изсушител чрез потока охлаждащ въздух.
 • Радиалният вентилатор е достатъчно мощен, за да позволи стандартен въздухопровод за отработен въздух да бъде свързан директно към хладилния изсушител.
 • Специалното енергийно ефективно оразмеряване на радиалния вентилатор се изразява в изключително малките потребности от мощност на хладилните изсушители SECOTEC TG.
 • Термично претоварване, предизвикано от повторното засмукване на топлия отработен въздух като студен въздух, се избягва надеждно.
 • В сравнение с досегашната вентилационна техника с въздухозаборник и допълнителен вентилатор: Ненужното засмукване на въздух в помещението отпада. Това намалява потока на отработения въздух, а по този начин и необходимото сечение на канала. С това поддържащият вентилатор става излишен. 
 • Независимото управление на отработения въздух и високата остатъчна тяга позволяват свързването към компресорните колекторни тръби.  
Сигурен през целия експлоатационен период хладилен агент R-513A
R-513A

Използването на малки количества хладилен агент R-513A гарантира сигурност на захранването и поддръжката през целия експлоатационен живот на хладилния изсушител.

Иновация:

 • Използването на парникови газове се регламентира все по-строго в целия свят. Използването на изключително компактни топлообменници – като SECOPACK LS и микроканални кондензатори – намалява значително разхода на хладилен агент.
 • Потенциалът за парникови газове на хладилния агент R-513A е значително по-малък в сравнение с използваните досега в хладилните изсушители вещества.
 • R-513A със същите характеристики като R-134a. Не е нито токсичен, нито запалим.
Концепция за високопроизводителен контрол на термоакумулацията
Изглед в сечение на система на топлообменник SECOPACK
 1. Вход за сгъстен въздух
 2. Изход за кондензата
 3. Хладилен агент-вход (студен)
 4. Хладилен агент-изход (топъл)
 5. Топлинен трансфер
 6. Изход за сгъстен въздух

Щадящ материала начин на работа, стабилна точка на оросяване под налягане и висока енергийна ефективност при всички фази на натоварване.

Оптимизация:

 • Серията SECOTEC TG комбинира системата топлообменници SECOPACK LS с акумулатор за латентна топлина с до три паралелно подредени компресора с хладилен агент. Те се включват редуващо се в зависимост от товара. 
 • Резултатът от това е разтоварване на хладилния акумулатор, което прави възможно той да бъде произведен още по-компактно.
 • Благодарение на високопроизводителния хладилния акумулатор може да бъде постигнато безстепенно и ефективно адаптиране на охлаждащата мощност в режим на частично натоварване.
 • Щадяща материала работа чрез ограничена честота на включване на компресорите за хладилен агент.
 • Серийното управление SIGMA CONTROL SMART определя действителната консумирана електрическа мощност.
Минимални сервизни разходи

Минимални разходи за техническо обслужване, инспектиране и документиране.

Иновация:

 • За разлика от типичните аксиални вентилатори, радиалният вентилатор е оразмерен за целия експлоатационен живот на съоръжението.
 • Сепаратора на кондензат на SECOPACK LS се справя без филтърни елементи. Единствено сервизният модул на серийния кондензоотделител ECO-DRAIN трябва да бъде сменян.  
 • Други части за поддръжка не са необходими.
 • Хладилен агент R-513A: Малките количества за зареждане и ниският потенциал за парникови газове създават оптимална, от страна на разходите, основа за изпълнение на националните експлоатационни изисквания. Така за SECOTEC TG отпадат напълно проверките за херметичност с изискващи усилия задължения за документиране в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Препоръчително е обаче веднъж годишно да се прави проверка от сертифициран специалист.
Най-добро изсушаване при щадяща експлоатация на оборудването
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Хладилните изсушители SECOTEC постигат при пълно натоварване стабилна точка на оросяване под налягане до +3°C. И в режим на частично натоварване точката на оросяване под налягане е значително по-стабилна отколкото при обичайните хладилни изсушители благодарение на по-малките колебания. 

С превключване на работните режими и без допълнителен хладилен изсушител обикновените хладилни изсушители използват материала на вашия топлообменник като хладилен акумулатор. Хладилните компресори и двигателите на вентилаторите на тези изсушители трябва значително по-често да бъдат включвани и изключвани, за да осигуряват необходимата постоянна охлаждаща мощност. 

За да се понижат честотата на превключване и износване, кръгът на хладилния агент често започва да се използва едва при значително по-високи точки на оросяване при зададено налягане. Получаващите се колебания на точката на оросяване при зададено налягане влошават резултата от изсушаването. Това е рисковано, тъй като корозията може да започне още при относителна влажност на сгъстения въздух над 40%, а не чак при образуване на кондензат. 

Въпреки това, хладилните изсушители SECOTEC работят на основата на по-големия хладилен капацитет по особено щадящ за материала начин. Когато акумулаторът се зареди, хладилният компресор и двигателят на вентилатора могат да останат изключени значително по-дълго, без това да повлияе на стабилността на точката на оросяване под налягане при зададено налягане.

Компактни размери

Ефективен контрол на термоакумулацията до 98 m³/min върху заемана площ от само 1,7 m². Това позволява гъвкави възможности за планиране и инсталиране върху малко място.

Иновация:

 • Концепцията за високопроизводителен хладилен акумулатор е основата за по-малките размери на SECOTEC TG.
 • Размерите са точно 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • Задната страна може да се използва до стена (нужно е разстояние от 200 mm).
Технически данни

Основно изпълнение

МоделTG 450 TG 520 TG 650
Обемен поток m³/min 45 52 65
Загуба на налягане bar 0,14 0,19 0,12
Консумирана електрическа мощност при 50% обем kW 1,55 1,85 2,02
Потребявана електрическа мощност при 100 % обем kW 3,28 3,89 4,83
Работно свръхналягане bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Температура на околната среда °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Входна температура °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Маса kg 637 658 704
Размери
Ш x Д x В mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Връзка за сгъстен въздухDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Връзка отвеждане на кондензатаG ¼ G ¼ G ¼
Електрическо захранване400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Хладилен агентR-513A R-513A R-513A
Маса на хладилния агент като еквивалент на CO2 време 2,71 2,74 4,04
Потенциал глобално затопляне631 631 631
Маса на хладилния агент kg 4,3 4,35 6,4

МоделTG 780 TG 980
Обемен поток m³/min 78 98
Загуба на налягане bar 0,17 0,25
Консумирана електрическа мощност при 50% обем kW 2,48 3,61
Потребявана електрическа мощност при 100 % обем kW 5,88 9,82
Работно свръхналягане bar 3 - 13 3 - 13
Температура на околната среда °C 3 - 50 3 - 50
Входна температура °C 3 - 60 3 - 60
Маса kg 700 763
Размери
Ш x Д x В mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Връзка за сгъстен въздухDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Връзка отвеждане на кондензатаG ¼ G ¼
Електрическо захранване400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Хладилен агентR-513A R-513A
Маса на хладилния агент като еквивалент на CO2 време 3,79 4,98
Потенциал глобално затопляне631 631
Маса на хладилния агент kg 6 7,9