Енергоспестяващ хладилен изсушител от 37,5 до 90,0 m³/min

Икономически изгодно устройство за непрекъсната работа с висок дебит

Хладилните изсушители Kaeser от сериите TH – TI са конструирани за непрекъсната работа и разкриват пред операторите на по-големи станции за сгъстен въздух невиждан потенциал за икономия. Системата на изсушителя не се отличава само с много ниското диференциално налягане, но използва и модерен хладилен компресор, който постоянно адаптира консумираната мощност: Когато дебитът на въздуха намалее, намалява и разходът на електроенергия!

 • Надеждно изсушен сгъстен въздух с 37,5 до 90 m³/min
 • За работни налягания до 16 bar
 • Въздушно или водно охлаждане
 • Възможност да се добави микрофилтър FE за изключително висока чистота на въздуха

Вашите предимства

 • Значителни икономии в диапазона на работа под частично натоварване:
  В зависимост от температурата на охлаждане на сгъстения въздух пулсиращ магнитен клапан изменя сгъстяващата камера на хладилния компресор, който съответно изразходва по-малко мощност в диапазона на частично натоварване.
 • Изключително ниско диференциално налягане:
  Отлично оразмерените пластинчати топлообменници от неръждаема стомана осигуряват оптималните стойности на диференциално налягане и чрез това повишават допълнително енергийната ефективност на системата.
 • Разпределително табло с индустриално качество:
  Енергоспестяващите хладилни изсушители Kaeser са изработени съгласно EN 60204-1 и са проверени за електромагнитна съвместимост в съответствие със закона за ЕМС. За разлика от изпитаните само съгласно VDE 0700 уреди, те отговарят и на по-стриктните промишлени изисквания.
Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

 

Детайли за продукта

Потенциал за икономия на енергия на изсушителите KAESER

Енергоспестяващите изсушители на Kaeser се нуждаят от енергия само тогава, когато действително изсушават сгъстен въздух. Благодарение на енергоспестяващата система на Kaeser, консумираната електрическа мощност се увеличава и намалява в диапазона на частично натоварване, пропорционално на обемния дебит на въздуха.

Примерно изчисление: TI 521 – при приет обемен дебит от 40 %

Икономия на енергия: 5513 €/година
Консумирана мощност TI 521: 2,6 kW
Консумирана мощност при аналогични изсушители с регулатор на обхода на горещия газ: 6,2 kW x 93% = 5,8 kW
(5,8 kW – 2,6 kW) x 8760 ч/годишно x 0,20 €/kWh

CO2 – опазване на околната среда: 16,5 t CO2/годишно
165 t CO2/10 години (1000 kWh ток = 0,6 t емисии CO2)

Оборудване

Конструкция

 • Конструкция тип кула със свалящи се странични стени
 • Облицовъчни елементи с прахово покритие
 • Всички използвани материали не съдържат FCKW
 • Всички студени части на инсталацията са изолирани
 • Вградено разпределително табло с електронно управление
 • Пластинчат топлообменник въздух/въздух и въздух/хладилен агент от неръждаема стомана
 • Вътрешни тръбопроводи от мед за сгъстен въздух
 • Система за отделяне на кондензата
 • Електронно дренажно казанче
 • разположени отгоре присъединявания за сгъстения въздух
 • Доставка със заредени хладилен агент и масло

Панел за управление

 • Индикация на икономията на енергия
 • моментни дебит на сгъстения въздух и точка на оросяване при зададено налягане
 • двуредов дисплей със свободен текст
 • Три светодиодни индикации за състоянието
 • възможност за избор между десет езика
 • Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Бутон за проверка на електронното дренажно казанче
 • Три програмируеми бутона за таймер
 • Бутон за нулиране
 • Главен прекъсвач

Кръг на хладилния агент

 • херметически затворен кръг на хладилния агент
 • Спирален компресор за хладилен агент с компресия на хладилния агент в зависимост от потреблението

Топлообменник от неръждаема стомана

Топлообменниците въздух/въздух и въздух/хладилен агент са изработени от неръждаема стомана и благодарение на това са с дълъг експлоатационен период и не изискват техническо обслужване.

Опции

 • Вграден микрофилтър FE, поставен в корпуса от неръждаема стомана след сепаратора при най-студената точка
 • изпълнение с водно охлаждане
 • Допълнителни езикови модули за таблото за управление
 • Profibus преобразувател
 • Контрол на точката на оросяване при зададеното налягане
 • Пакети за техническо обслужване за 1 година и за 5 години

Устройство и функция
Конструктивна схема на хладилните изсушители TH и TI
 1. Комбиниран топлообменник въздух/въздух и въздух/хладилен агент
 2. Сепаратор на кондензат
 3. Електронно дренажно казанче (ECO-DRAIN)
 4. Цифров спирален хладилен компресор
 5. Сепаратор на течности
 6. Кондензатор
 7. Резервоар за събиране на хладилен агент
 1. Филтър/изсушител
 2. Прозорче за наблюдение
 3. Разширителен клапан
 4. Датчик на разширителния клапан
 5. Клапан за регулиране на мощността
 6. Предпазен ограничител на налягане, превключвател на вентилатора и превключвател за ниско налягане
 7. Вход и изход за сгъстения въздух
Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: