Адсорбер с активен въглен

Максимално качество на въздуха при непрекъснат режим на работа

Адсорберите с активен въглен Kaeser от серията ACT отстраняват надеждно маслени изпарения и миризми. След изсушаването на сгъстения въздух и предварителната филтрация те постигат ниво на остатъчно съдържание на масло клас 1 съгласно ISO 8573-1 и по този начин предпазват критичните производствени процеси.

Големите количества на напълване на висококачествен активен въглен и тяхната ниска в дългосрочен план загуба на налягане ги правят особено рентабилни. Така разполагате с до 12 000 работни часа на компресора без смяна на активния въглен. Включеният като серийно оборудване индикатор за масло информира за евентуални неизправности по време на работа.

 • Съдържания на остатъчно масло в диапазон на концентрация 0 – 0,01 mg/m³
 • Дебит 1,17 – 154,5 m³/min
 • максимално работно налягане 10 bar/16 bar, а като опция и 48 bar

Вашите предимства

 • Значително по-ниски стойности от граничните за клас 1:
  Клас 1 съгласно ISO 8573-1 се постига при съдържания на остатъчно масло от под 0,01 mg/m³. Адсорбционните изсушители Kaeser ACT могат да постигнат съдържания на остатъчно масло, които са значително по-ниски от тези стойности. Резултатът: надеждно спазване на граничната стойност в дългосрочен план.
 • Ниски разходи за техническо обслужване:
  Чрез своето отлично оразмеряване и оптималното протичане на високоефективния активен въглен, адсорберите Kaeser ACT постигат изключително дълги интервали за смяната им. Те са монтирани в защитна и изключително здрава стоманена рамка.
 • Минимална загуба на налягане:
  Отлично оразмерените входни и изходни сечения осигуряват дългосрочно ниско диференциално налягане и чрез това подобряват рентабилността.
Идеалното допълнение: Филтри за високо налягане от KAESER
Абсорбер с активен въглен от Kaeser Kompressoren

Адсорберите с активен въглен ACT трябва винаги да са оборудвани с филтри Kaeser. Като предварителни и допълнителни филтри те осигуряват максимален експлоатационен период на активния въглен и (с много ниска загуба на налягане) отстраняват въглеродния прах от почистения сгъстен въздух.

 

Детайли за продукта

Оборудване

Серийно оборудване

 • Резервоар за адсорбиращото средство включващ пълнеж от активен въглен, горни/долни разпределители на потока от неръждаема стомана и отделни горни/долни щуцери за пълнене и изпразване
 • оборудван с манометър на резервоара и редуктор на налягането с индикатор на маслото (за работно налягане 48 bar опция)
 • предварително монтиран входен и изходен тръбопровод за сгъстен въздух
 • стабилна опорна рамка, 2-компонентно мокро боядисване

Опции

 • Версия, несъдържаща силикон, съгласно метода за изпитване VW PV 3.10.7 
 • Работно налягане 16 bar за модели ACT 169 – 1545 
 • Работно налягане 48 bar за модели ACT 12 – 1545 НР
Намалете разходите за целия експлоатационен период!

Филтър с активен въглен

Филтър с активен въглен от Kaeser Kompressoren
 KA Филтърен елемент

Адсорбатор с активен въглен + филтър за прах

Разходите за целия експлоатационен живот се понижават с абсорбера с активен въглен и праховия филтър от Kaeser Kompressoren
 ACT пълнене с активен въглен
 KD филтър за прах
 Спестяване ACT+KD

Предположения:
Разходи за инвестицията, сервиз (материали, работа и диспозиране), при следните интервали за обслужване: ACT пълнеж с активен въглен 12 000 часа работа, филтър за прах 6000 часа работа, филтър с активен въглен 1000 часа работа; годишно капиталовложение над 10 години

Ниски разходи за целия експлоатационен период

При непрекъсната потребност от сгъстен въздух адсорберите с активен въглен ACT на Kaeser са значително по-изгодни в сравнение с обикновените филтри с активен въглен. Благодарение на по-дългите интервали за техническо обслужване разходите за целия им експлоатационен период обикновено могат да бъдат равни на тези на висококачествените филтри с активен въглен през третата година.
През следващите години те се доказват като далеч по-изгодната алтернатива. Към това се добавя и значително по-добра наличност на сгъстен въздух въз основа на по-малкия брой посещения за техническо обслужване.

Устройство и функция
Схема на протичане на сгъстения въздух при абсорбер с активен въглен от Kaeser Kompressoren
 1. Вход сгъстен въздух
 2. Предварителен филтър (принадлежности)
 3. Изход за кондензат
 4. Съд за адсорбиращо средство
 5. Разпределител на потока от неръждаема стомана
 1. Пълнеж с активен въглен
 2. Допълнителен филтър (принадлежности)
 3. Изход сгъстен въздух
 4. Редуктор на налягането
 5. Индикатор на маслото
Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: