Енергоспестяващ хладилен изсушител SECOTEC от 10,5 до 34 m³/min

Компактен енергоспестяващ хладилен изсушител, с впечатляващо съхранение с латентна топлина

SECOTEC – серията TE и TF (*) – отдавна е символ за висококачествен хладилен изсушител Kaeser с индустриално качество за стабилни точки на оросяване под налягане при възможно най-висока надеждност и за много ниски общи разходи за целия жизнен цикъл.

С иновативната система на топлообменник за латентната топлина SECOPACK LS и с управлението SIGMA CONTROL SMART новото поколение дефинира нови мащаби по отношение на енергийната ефективност, компактния дизайн и лесното обслужване.

 • Особено дълготрайни благодарение на корозоустойчивите тръбопроводи за сгъстен въздух и алуминиевия топлообменник (кондензатор и SECOPACK LS)
 • С опционалния комуникационен модул Modbus TCP за свързване с мрежата SIGMA NETWORK

Вашите предимства

 • Икономия на енергия:
  Хладилните изсушители от серията TE и TF се нуждаят от по-малко от 97 W електрическа мощност за m³/min сгъстен въздух (ISO 7183 A1). Благодарение на енергоспестяващото регулиране по време на работа под частично натоварване излишният охлаждащ капацитет се акумулира термалната маса, за да се използва впоследствие за изсушаване без разход на електроенергия. Бързо реагиращата система на топлообменника SECOPACK LS гарантира стабилни точки на оросяване при зададеното налягане във всеки момент.
 • Интуитивно обслужване:
  Електронното управление SIGMA CONTROL SMART се обслужва лесно и интуитивно. Паметта за съобщения, индивидуалният брояч на работни часове и таймерът за техническо обслужване позволяват ефективен контрол и анализ на работните данни. Безпотенциалните контакти и опционалният комуникационен модул Modbus TCP служат за лесно свързване с комплексните управления на машините, като например SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Компактен дизайн:
  Блокът на термалната маса на иновативната система на топлообменника SECOPACK LS е напълнен с променящ фазата си материал. Неговата значително по-висока плътност на акумулиране при същия капацитет спестява 98% от материала в сравнение с конвенционалните топлинни акумулатори. Така капацитетът за акумулиране за стабилност на точката на оросяване при зададеното налягане изисква значително по-малко място. Оптимизираните пътища на потока понижават загубите на налягане и по този начин допринасят за високата енергийна ефективност на изсушителя SECOTEC.

* Тази серия хладилни изсушители съдържа флуориран парников газ. През 2019 г. хладилният агент на всички модели ще бъде променен от R-134a (GWP 1430) на R-513A (GWP 631). С удоволствие ще отговорим на въпроси относно предписанията за промяната.

 

Детайли за продукта

Понижаване на разходите за целия жизнен цикъл!
Life Cycle Cost Management KAESER

Благодарение на импулсното регулиране и високата термална плътност, новото поколение хладилни изсушители от серията SECOTEC изискват по-малко от 97 W за m³/min изсушен сгъстен въздух (ISO 7183 A1) независимо от натоварването.

За разлика от стандартните продукти на пазара, излишната охлаждаща мощ не се губи, а се използва за охлаждането на термалната маса. Когато се охлади, той осигурява охлаждащата енергия за изсушаване на сгъстения въздух. Този процес не изисква допълнителна електрическа енергия.

Освен това, новата концепция конструкцияи изисква изключително малко техническо обслужване и гарантира бързо и лесно сервизно обслужване.


Искате да научите повече относно начините, по които Kaeser намалява разходите през жизнения цикъл?

SECOTEC – икономия на енергия при всякакви условия

Натоварването на хладилния изсушител зависи не само от нивото на обемния дебит на сгъстения въздух, който трябва да бъде изсушен (сива зона), но зависи и от това какво количество вода съдържа входящият сгъстен въздух. Това количество нараства с покачване на температурата. Поради това, при високи околни температури, каквито преобладават през лятото, хладилният изсушител се натоварва повече (жълтата крива).

При температурите през зимата (синята крива) работното натоварване на хладилните изсушители намалява. С цел постигане на стабилна точка на оросяване при зададеното налягане при всички тези колебания, хладилните изсушители винаги се проектират за възникващото по време на работа пиково натоварване плюс достатъчна резерва.

Аналогично на диапазона на обемния дебит и температурата, хладилните изсушители работят винаги в диапазон на натоварване между 0 и 100 %. Благодарение на това, регулирането на обема при SECOTEC се грижи консумацията на енергия да е в зависимост от потребностите, което позволява да се постигат високи икономии.

Ефектът на икономия на енергия
Максимална икономия на енергия благодарение на регулирането на складирания обем
Максимална икономия на енергия, благодарение на работата им по време на намалено натоварване или престой, с хладилни изсушители SECOTEC

Натоварването на хладилните изсушители се колебае постоянно между 0 и 100 %. За разлика от стандартните регулирания на частичното натоварване, регулирането на обема при SECOTEC се адаптира според необходимата електрическа енергия при всички фази на натоварване.

По този начин хладилните изсушители SECOTEC икономисват около 60 % от разходите за електроенергия в сравнение с хладилни изсушители с регулатор на обхода на горещия газ при средно натоварване от 40 %.

Термалната маса на изсушителите SECOTEC остава винаги студена за разлика от конвенционалните технологии. По този начин сгъстеният въздух се изсушава ефективно дори и по време на фазите на стартиране. Висококачественото изолиране на термалната маса спомага за минимален разход на енергия дори и в този случай. Освен това, изсушаване на сгъстения въздух с помощта на хладилните изсушители SECOTEC се извършва не просто изключително енергийно ефективно, но и при изключително щадяща експлоатация на оборудването, благодарение на високия капацитет на акумулиране.

Най-добро изсушаване при щадяща експлоатация на оборудването
Най-добро изсушаване при оптимизирана експлоатация с хладилни изсушители SECOTEC

Хладилните изсушители SECOTEC постигат точки на оросяване при зададеното налягане с много стабилна ефективност във всички фази на натоварване. Изсушеният сгъстен въздух може да се охлади до +3 °C (= постижима точка на оросяване при зададено налягане), без това да доведе до кондензиране на влагата във въздуха. Мрежата за сгъстен въздух и консуматорите са оптимално защитени дори и при високи околни температури.

Конвенционалните хладилни изсушители с превключващи се работни режими и без допълнителна термална маса използват материала от своя топлообменник като хладилен акумулатор. Поради това се налага хладилните компресори и двигателите на вентилаторите на тези изсушители да се включват и изключват значително по-често, за да може да се предостави сравнително постоянно ниво на изисквания капацитет на охлаждане. За да се понижат честотата на превключване и износване, кръгът на хладилния агент често започва да се използва едва при значително по-високи точки на оросяване при зададено налягане. Получаващите се колебания на точката на оросяване при зададено налягане влошават резултата от изсушаването. Това е рисковано, тъй като корозията може да започне още при относителна влажност на въздуха над 40 %, а не чак при образуване на конденз.

За разлика от горното, благодарение на капацитета си на охлаждане, хладилните изсушители SECOTEC работят при изключително щадящи материалите условия. Когато акумулаторът се зареди, хладилният компресор и двигателят на вентилатора могат да останат изключени значително по-дълго, без това да повлияе на стабилността на точката на оросяване при зададено налягане.

Оборудване

Кръг на хладилния агент

Кръг на хладилния агент, състоящ се от

 • Спирален компресор
 • Алуминиев микроканален кондензатор с вентилатор
 • Пресостат за налягане
 • Термална маса
 • Филтър-изсушител
 • Термостатичен разширителен клапан
 • Система с алуминиев топлообменник SECOPACK LS
 • Температурен датчик и датчик за налягане

SECOPACK LS

 • Топлообменник въздух/въздух и въздух/хладилен агент в алуминиева блокова конструкция
 • Вграден блок с термална маса с променяща фазата си среда
 • Сепаратор на кондензат
 • Топлоизолация

SIGMA CONTROL SMART

SIGMA CONTROL SMART: електронно управление с цветен дисплей

 • електронно управление с цветен дисплей
 • управление на менюто без значение от езика
 • Индикация на тенденция на точката на оросяване
 • Схема на тръбопроводите и модулите с показване на текущите работни данни и съобщения
 • Памет за съобщения
 • Брояч на работни часове
 • Таймер за техническо обслужване

Безпотенциални контакти

 • Работни съобщения „Неизправност“ и „Компресорът за хладилен агент работи“ 
 • Предупредителни съобщения „Техническо обслужване/предупреждение“ и „Висока точка на оросяване при зададеното налягане“
 • Брояч на работни часове
 • Таймер за техническо обслужване

Отвеждане на кондензата

 • електронно отвеждащо устройство за кондензат ECO-DRAIN 31 Vario със сферичен кран в подаването на кондензат, вкл. изолация на студените повърхности

Корпус

 • Корпус с прахово покритие
 • свалящ се панел за лесно присъединяване към електрическата мрежа
 • ефективно почистване на кондензатора
 • свалящ се страничен панел за централен достъп до вътрешността
 • Крака на машината

Свързвания

 • корозоустойчив тръбопровод за сгъстен въздух
 • Тръба с връзка за свързване на външен тръбопровод за кондензата
 • Вход за кабел за свързване към мрежата от задната страна (изрези в металния панел от горната страна за алтернативно свързване отгоре)

Електрическа система

 • Електрическо оборудване и тестове в съответствие с EN 60204-1 „Безопасност на машините“
 • Клас на защита на разпределителното табло IP 54

Опции и допълнително оборудване

 • Хладилен изсушител за околна температура до 50 °C
 • хладилен изсушител с водно охлаждане (серия TF)
 • Присъединяване на сгъстен въздух отляво (серия TF)
 • Комплект тръбопроводи за използване на TF 173, 203, 251 (предварително фабрично монтирани) (серия TF)
 • регулируеми крака на машината
 • Вграден трансформатор за първично напрежение 200 V – 440 V
 • Вграден трансформатор за първично напрежение 500 V/3 фази/50 Hz и 575 V/3 фази/60 Hz
 • изпълнение, несъдържащо силикон (заводски стандарт VW 3.10.7)
 • Комуникационен модул Modbus TCP

SECOTEC – Industrie 4.0 в готовност!
Показване на предупредително съобщение на SIGMA AIR MANAGER 4.0

С опционалния комуникационен модул Modbus TCP хладилните изсушители SECOTEC могат да се свържат с мрежата SIGMA NETWORK. По този начин всички важни работни параметри и съобщения стават достъпни – в реално време.

Това прави възможно пълното следене на системите на цялата компресорна станция и поставя основата за необходимата превантивна поддръжка.
Резултатът: Максимална достъпност при минимални разходи.

В допълнение SIGMA AIR MANAGER 4.0 осигурява пълен поглед върху най-важните работни параметри на хладилните изсушители. Предупредителни съобщения и аларми се показват в технологичната схема на компресорната станция посредством цветен код. С щракване на мишката върху символа на изсушителя важни работни параметри и съобщения се показват в ясен текст.

SECOPACK LS – Ефективният модул
Изглед в сечение на система на топлообменник SECOPACK
 1. Вход за сгъстен въздух
 2. Изход за кондензата
 3. Хладилен агент-вход (студен)
 4. Хладилен агент-изход (топъл)
 5. Топлинен трансфер
 6. Изход за сгъстен въздух

Хладилните изсушители от серията TE и TF са оборудвани с иновативната система на топлообменника SECOPACK LS. Тяхната латентна термална маса е съставена от променящ фазата си материал. Сгъстеният въздух нагрява материала, докато той се разтопи (разтоварване на термалната маса). При този процес той поема латентната топлина. Тя е значително по-висока от топлината, която той може да поеме вследствие от нормалния си специфичен топлинен капацитет (без промяна на фазите). Така латентната термална маса в изсушителя от серията TE и TF разполага със значително по-висока плътност на съхранение и при същия капацитет икономисва 98% от материала в сравнение с конвенционалните топлинни акумулатори с термална маса.

Резултатът е висок капацитет на съхранение за стабилни точки на оросяване под налягане и щадяща материалите експлоатация при значително намалена площ.

Иновативно регулиране със Storage Plus и смяна на фазите
SECOTEC: Иновативно регулиране със „Storage Plus“ и смяна на фазите
 1. Компресорът подготвя студен хладилен агент за изсушаване на сгъстения въздух и охлаждане на термалната маса.
 2. Средата на термалната маса се втвърдява при постоянна температура и чрез това отвежда голямо количество топлина чрез хладилния агент.
 3. Хладилният агент продължава да охлажда средата на термалната маса до точката на изключване.
 4. Хладилният компресор се изключва.
 1. Средата на термалната маса подава студ за сушене на сгъстения въздух и се загрява.
 2. Средата на термалната маса се стопява при постоянна температура и по този начин поема голямо количество топлина от влажния сгъстен въздух.
 3. Термалната маса се загрява до точката на включване на компресора.
Устройство и функция
Конструктивна схема на енергоспестяващ хладилен изсушител SECOTEC TF
 1. Вход за сгъстен въздух
 2. Система топлообменник SECOPACK LS
 3. Изход за сгъстен въздух
 4. Изход за кондензата
 5. Дренажно казанче ECO-DRAIN
 6. Компресор за хладилен агент
 1. Микроканален кондензатор
 2. Вентилатор
 3. Филтър-изсушител
 4. Акумулатор за термална маса
 5. Разширителен клапан
Технически данни TE

Основно изпълнение

МоделTE 102 TE 122 TE 142
Обемен поток m³/min 10,5 11,6 13,3
Загуба на налягане bar 0,1 0,12 0,11
Консумирана електрическа мощност при 50% обем kW 0,82 0,87 1,09
Потребявана електрическа мощност при 100 % обем kW 1,79 1,9 2,18
Работно свръхналягане bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Температура на околната среда °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Входна температура °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Маса kg 263 264 283
Размери Ш x Д x В mm 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Връзка за сгъстен въздухG 2 G 2 G 2
Връзка отвеждане на кондензатаG ¼ G ¼ G ¼
Електрическо захранване380 V / 3 / 60 Hz 380 V / 3 / 60 Hz 380 V / 3 / 60 Hz
Хладилен агентR-513A R-513A R-513A
Маса на хладилния агент като еквивалент на CO2 време 0,95 0,98 1,01
Потенциал глобално затопляне631 631 631
Маса на хладилния агент kg 1,5 1,55 1,6

Технически данни TF

Основно изпълнение

МоделTF 174 TF 230 TF 280
Обемен поток m³/min 14,7 19 25,2
Загуба на налягане bar 0,1 0,11 0,15
Консумирана електрическа мощност при 50% обем kW 1,23 1,66 2,04
Потребявана електрическа мощност при 100 % обем kW 2,29 3,21 3,89
Работно свръхналягане bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Температура на околната среда °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Входна температура °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Маса kg 404 422 448
Размери Ш x Д x В mm 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Връзка за сгъстен въздухDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Връзка отвеждане на кондензатаG ¼ G ¼ G ¼
Електрическо захранване380 V / 3 / 60 Hz 380 V / 3 / 60 Hz 380 V / 3 / 60 Hz
Хладилен агентR-134a R-134a R-134a
Маса на хладилния агент като еквивалент на CO2 време 3,15 2,86 3,72
Потенциал глобално затопляне1.430 1.430 1.430
Маса на хладилния агент kg 2,2 2 2,6

МоделTF 340
Обемен поток m³/min 30
Загуба на налягане bar 0,13
Консумирана електрическа мощност при 50% обем kW 2,26
Потребявана електрическа мощност при 100 % обем kW 4,44
Работно свръхналягане bar 3 - 16
Температура на околната среда °C 3 - 45
Входна температура °C 3 - 60
Маса kg 478
Размери Ш x Д x В mm 835 x 1.230 x 2.000
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN
Връзка отвеждане на кондензатаG ¼
Електрическо захранване380 V / 3 / 60 Hz
Хладилен агентR-134a
Маса на хладилния агент като еквивалент на CO2 време 3,72
Потенциал глобално затопляне1.430
Маса на хладилния агент kg 2,6