Безмаслени сервизни компресори


Агрегат i.Comp 8 и 9

Безмаслен бутален компресор с двигател с регулирани обороти, който винаги подава точно количеството сгъстен въздух, което ще бъде действително използвано. 

Агрегатите i.Comp 8 и 9 имат следните технически параметри: 

 • Налягане: 11 bar 
 • Дебит: от 404 до 570 l/min 
 • Номинална мощност на задвижващия двигател: 3,1 и 4,2 kW 

Те са изключително подходящи за занаятчийски дейности и сервизи.

Вашите предимства

 • Решение за продължителна работа с голяма мощност:
  Поради своята неограничена честота на включване i.Comp 8/9 е изключително издръжлив. И най-трудните експлоатационни условия, дори околна температура до 45°C, няма да го затруднят.
 • Много тих и чист:
  С ниво на шума от максимум 65,7 dB(A) i.Comp 8/9 е изключително тих. Това е възможно благодарение на безпроблемното функциониране на компресора и шумоизолиращия полиетиленов капак.
 • Разполагане на малко място:
  Благодарение на своите компактни размери мощният i.Comp 8/9 има нужда от място на разполагане под 1 m².

Сервизно обслужване и техническа поддръжка

По-бързо и лесно сервизно обслужване на i.Comp 9 G.

Усилията за техническа поддръжка на работещия без течност компресор са малки. Смяната на маслото не е необходима, а директното задвижване не изисква техническа поддръжка. Ротационно-синтерованият полиетиленов капак е конструиран така, че да се отваря и затваря лесно. Това гарантира пълен достъп до всички части по всяко време. Компактният силов пакет може да бъде разположен от страна на стената, тъй като сервизното обслужване е възможно от една страна.

 

Детайли за продукта

Детайли за продукта

Plug and Play

i. Comp 8/9 е готово за свързване съоръжение. Нужни са само електрическо захранване и връзка към мрежата за сгъстен въздух и работата може да започне. 

Енергийната ефективност, лесната техническа поддръжка, дълготрайността и оптималната координация на всички части помежду им позволяват дългогодишна надеждна и икономична експлоатация.

Висока ефективност

i. Comp 8/9 работи високоефективно във всички фази на натоварване. Значително намалените процеси на включване разтоварват тръбопровода за сгъстен въздух. Загубата на енергия се намалява до минимум. 

Икономичната експлоатация с частично натоварване също спестява допълнително разходи за енергия. Освен това компактният силов пакет има до 18% по-ниска специфична мощност от тази на предлаганите на пазара бутални компресори.

Шумоизолация

Бутален компресор с умерен шум? С ниво на шума от максимум 65,7 dB(A) i. Comp 8/9 е изключително тих. Това е възможно благодарение на безпроблемното функциониране на компресора на компресора, шумоизолиращия полиетиленов капак и добре обмисленото направляване на въздуха. 

Отделянето на компресора и полиетиленовия капак намалява допълнително нивото на шума. Разполагането на мястото на работа и свързването с вече съществуващите мрежи за сгъстен въздух е възможно без проблеми.

Нова концепция на задвижването
Необходимото количество от сгъстен въздух може да бъде настроено непрекъснато.
 1. Обичаен за пазара компресор
 1. i.Comp

Новата концепция на задвижване носи много предимства. Благодарение на регулирането на честотата той осигурява точно мощността, за да бъде задоволена потребността от сгъстен въздух. Оптималният поток и охлаждането на цилиндрите осигуряват максимална ефективност. Коляновият механизъм с намалена маса гарантира добрата плавност на движението. Намалялото до минимум по тази причина износване намалява значително разходите за техническа поддръжка. Редукцията до само един входен филтър намалява загубата на налягане и износването.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: