Енергоспестяващ хладилен изсушител SECOTEC до 8,25 m³/min

Сензационни модели в икономията със стабилна точка на оросяване при зададено налягане

Хладилните изсушители SECOTEC от сериите TA – TD (*) изсушават сгъстен въздух до точка на оросяване при зададено налягане от 3 °C благодарение на високоефективното регулиране на термалната маса в зависимост от нуждата и следователно са изключително икономични. Отлично оразмерен хладилен изсушител с щадяща материалите експлоатация и стабилна точка на оросяване при зададено налягане.

 • Огромен потенциал за икономия при частично натоварване и по време на работните почивки
 • Изключително здрав и изискващ минимално техническо обслужване дизайн
 • Изпълнения с въздушно охлаждане за околни температури до 43 °C

Вашите предимства

 • Икономия на енергия:
  Благодарение на енергоспестяващото регулиране по време на работа под частично натоварване е възможно излишният капацитет на охлаждане да се съхранява междинно в термичния акумулатор и да се използва отново за изсушаване без разход на електроенергия.
 • Дългосрочна надеждност:
  Висококачественият кръг на хладилния агент на хладилния изсушител SECOTEC позволява надеждна експлоатация до околна температура от +43 °C. Големият сепаратор на кондензат и електронното дренажно казанче ECO-DRAIN осигуряват надеждно отстраняване на кондензата във всички фази на натоварването. Електрическото изпълнение съответства на стандарт EN 60204-1.
 • Удобен за сервизно обслужване:
  Оптимизираната с оглед на лесния достъп до всички части конструкция на корпуса значително понижава работните разходи при техническото обслужване и проверката.

* Тази серия хладилни изсушители съдържа флуорирани парникови газове R-513A.

Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

 

Информация за изделията

SECOTEC – икономия на енергия при всякакви условия

Натоварването на хладилния изсушител зависи не само от нивото на обемния дебит на сгъстения въздух, който трябва да бъде изсушен (сива зона), но зависи и от това какво количество вода съдържа входящият сгъстен въздух. Това количество нараства с покачване на температурата. Поради това, при високи околни температури, каквито преобладават през лятото, хладилният изсушител се натоварва повече (жълтата крива).

При температурите през зимата (синята крива) работното натоварване на хладилните изсушители намалява. С цел постигане на стабилна точка на оросяване при зададеното налягане при всички тези колебания, хладилните изсушители винаги се проектират за възникващото по време на работа пиково натоварване плюс достатъчна резерва.

Аналогично на диапазона на обемния дебит и температурата, хладилните изсушители работят винаги в диапазон на натоварване между 0 и 100 %. Благодарение на това, регулирането на обема при SECOTEC се грижи консумацията на енергия да е в зависимост от потребностите, което позволява да се постигат високи икономии.

Ефектът на икономия на енергия
Максимална икономия на енергия благодарение на регулирането на складирания обем
Максимална икономия на енергия, благодарение на работата им по време на намалено натоварване или престой, с хладилни изсушители SECOTEC

Натоварването на хладилните изсушители се колебае постоянно между 0 и 100 %. За разлика от стандартните регулирания на частичното натоварване, регулирането на обема при SECOTEC се адаптира според необходимата електрическа енергия при всички фази на натоварване.

По този начин хладилните изсушители SECOTEC икономисват около 60 % от разходите за електроенергия в сравнение с хладилни изсушители с регулатор на обхода на горещия газ при средно натоварване от 40 %.

Термалната маса на изсушителите SECOTEC остава винаги студена за разлика от конвенционалните технологии. По този начин сгъстеният въздух се изсушава ефективно дори и по време на фазите на стартиране. Висококачественото изолиране на термалната маса спомага за минимален разход на енергия дори и в този случай. Освен това, изсушаване на сгъстения въздух с помощта на хладилните изсушители SECOTEC се извършва не просто изключително енергийно ефективно, но и при изключително щадяща експлоатация на оборудването, благодарение на високия капацитет на акумулиране.

Най-добро изсушаване при щадяща експлоатация на оборудването
Най-добро изсушаване при оптимизирана експлоатация с хладилни изсушители SECOTEC

Хладилните изсушители SECOTEC постигат точки на оросяване при зададеното налягане с много стабилна ефективност във всички фази на натоварване. Изсушеният сгъстен въздух може да се охлади до +3 °C (= постижима точка на оросяване при зададено налягане), без това да доведе до кондензиране на влагата във въздуха. Мрежата за сгъстен въздух и консуматорите са оптимално защитени дори и при високи околни температури.

Конвенционалните хладилни изсушители с превключващи се работни режими и без допълнителна термална маса използват материала от своя топлообменник като хладилен акумулатор. Поради това се налага хладилните компресори и двигателите на вентилаторите на тези изсушители да се включват и изключват значително по-често, за да може да се предостави сравнително постоянно ниво на изисквания капацитет на охлаждане. За да се понижат честотата на превключване и износване, кръгът на хладилния агент често започва да се използва едва при значително по-високи точки на оросяване при зададено налягане. Получаващите се колебания на точката на оросяване при зададено налягане влошават резултата от изсушаването. Това е рисковано, тъй като корозията може да започне още при относителна влажност на въздуха над 40 %, а не чак при образуване на конденз.

За разлика от горното, благодарение на капацитета си на охлаждане, хладилните изсушители SECOTEC работят при изключително щадящи материалите условия. Когато акумулаторът се зареди, хладилният компресор и двигателят на вентилатора могат да останат изключени значително по-дълго, без това да повлияе на стабилността на точката на оросяване при зададено налягане.

Устройство и функция
Устройство и функция на хладилните изсушители SECOTEC
 1. Топлообменник въздух/въздух
 2. Топлообменник въздух/хладилен агент с термална маса
 3. Сепаратор на кондензат
 4. Електронно дренажно казанче (ECO-DRAIN)
 5. Компресор за хладилен агент
 6. Кондензатор за хладилен агент
 7. Капилярни тръби
 1. Филтър/ изсушител
 2. Превключвател за високо налягане
 3. Превключвател за ниско налягане
 4. Превключвател за налягането на вентилатора
 5. Индикация за точката на оросяване при зададеното налягане
 6. Вход и изход за сгъстения въздух
Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: