Мобилен компресор за безмаслен въздух до 45,8 m³/min (1600 cfm)

Новият еталон в клас 50 куб.м

Нашият флагман M500-2 обединява предимствата на двустъпалния винтов компресор за безмаслен въздух с тези на мобилния: голямо количество и качество сгъстен въздух при максимална гъвкавост.

 • Охладител като част от стандартното оборудване
 • Fleet Management по GPS като част от стандартното оборудване
 • Оборудване за рафинерии като част от стандартното оборудване – включително сертифициран искроуловител, спирателен клапан и затворена подова вана
 • Различни помощни приспособления за монтаж (шасита с ръчна спирачка, уши за повдигане с кран, джобове за мотокари)

При големи консуматори на сгъстен въздух в промишлеността M500-2 осигурява снабдяването с въздух под налягане и когато предстоят работи по техническа поддръжка и преустройство. Другите области на приложение са рафинериите, например продухване на тръбопроводи.
Като идеален „екипен играч“ той се интегрира лесно в съществуващите станции.

Вашите предимства

 • С мисъл за бъдещето и екологично съобразен:
  Вграденият надежден дизелов двигател Caterpillar изпълнява европейския стандарт за отработените газове IV, благодарение на интегрирания филтър за сажди.
 • Максимална ефективност за продължителен период:
  Благодарение на иновативното специално покритие, което издържа до 300 °C, песъкоструените и фосфатирани ротори не показват следи от износване дори и след дългогодишна работа.
 • Минимални престои:
  Благодарение на големия резервоар за гориво, M500-2 може да издържи две смени една след друга и може да работи дори в продължителен режим на работа с помощта на допълнителен резервоар.
Постигане на рентабилност през целия жизнен цикъл
Управление на разходите за целия експлоатационен период

Нашият цялостен подход за оптимална рентабилност: максимална енергийна ефективност, много лесно обслужване, лесна поддръжка, както и глобална мрежа за сервиз и консултации с бързо време на реакция.

 

Подробно за нашите мобилни компресори за обезмаслен въздух

SIGMA CONTROL MOBIL

Компресорното управление на бъдещето

SIGMA CONTROL MOBIL

Управлението SIGMA CONTROL MOBIL оптимизира чрез достъпа до електронната система за управление на двигателя предоставянето на сгъстен въздух и ефективността на горивото. То е устойчиво на удари и вибрации и съответства на клас на електрическа защита IP 65.
В неговите функции освен контрола на работата се включва и системната диагностика.

Лесното управление спестява време

Благодарение на интуитивната навигация за оператора съоръжението може да се управлява много лесно само с три бутона.
Ако е необходимо, контролната автоматика изключва компресора. 

Прецизни настройки

Налягането на съоръжението може да се настрои с точност до 0,1 bar направо от дисплея на SIGMA CONTROL MOBIL с бутоните със стрелки, както и температурата на разтоварване, като по този начин може да бъде съгласуван точно със следващите компоненти за подготовка на сгъстения въздух.

Стандартно оборудване за рафинерии

Затворена подова вана

Затворената подова вана за застрашените зони хваща веднага течностите, за да не възникнат непосредствени замърсявания на почвата.
Отворите за изтичане са уплътнени с винтови тапи.

Искроуловител

За използване във взривоопасни зони фабрично е монтиран сертифициран искроуловител.

Спирателен клапан

Спирателният клапан на двигателя изключва автоматично съоръжението при засмукване на запалими газове.

MOBILAIR Fleet Management

Информация в реално време по GPS

MOBILAIR Fleet Management

С помощта на предлагания като опция (M500-2 сериен) интегриран в съоръжението GPS/GSM модем операторът получава онлайн информация за техническото състояние на своето съоръжение. При смущения системата активно подава съобщение с диагностика на повредата.
Освен винаги актуалния брой на работните часове и определянето на локацията, системата помага и при оценката на натоварването на съоръжението и планирането на техническата поддръжка.