Цялостна бустeр система: SIGMA PET AIR


Цялостна система за производство на PET продукти

Комплексната бустерна система SIGMA PET AIR обединява производството на издуващ и управляващ въздух в готова за работа инсталация. Винтовият компресор с въздушно охлаждане произвежда технологичния въздух за захранване на консуматорите и едновременно захранва бустера с необходимото налягане и въздух. Бустерът, управлението на системата и всички компоненти за третиране на двете налягания в системата са инсталирани и готови за работа на една обща платформа.

SIGMA PET AIR предлага следните работни параметри:

 • Дебит до 2772 m³/час
 • Налягане до 45 bar

За оператори на машина за производство на PET контейнери с високи очаквания за надеждност, ефективност и качество на сгъстения въздух комплексната бустер система SIGMA PET AIR е правилният избор.

Вашите предимства

 • Бързо при Вас, в готовност за работа:
  Монтажът върху обща платформа не само намалява необходимото място, но и разходите при транспорт и поставяне на инсталацията. Според индивидуалните нужди на клиента ние доставяме системата SIGMA-PET-AIR напълно готова и инсталирана в контейнер.
 • Охлаждане без високи разходи:
  Повечето бустери са оборудвани с въздушно охлаждан допълнителен охладител. При моделите с въздушно охлаждане един отделно монтиран охладител със собствен вентилатор поддържа температурната разлика (ΔT) между входящия и компресирания въздух в тесни граници. Можете да си спестите скъпото водно охлаждане.
 • Възползвайте се от ниския разход за техническо обслужване:
  Само две степени на сгъстяване (винтов компресор и бустер) се използват в системата SIGMA-PET-AIR. В сравнение с многостепенните бутални компресори за високо налягане означава за Вас много по-малки сервизни разходи.
Управление на разходите за целия експлоатационен период

Всички компоненти прецизно са съгласувани за възможно най-висока ефективност. Това означава за Вас максимална рентабилност, надеждност и наличност при добиването на управляващ и обдухващ въздух в производството на PET продукти.

 

Детайли за продукта

Компоненти

Системата SIGMA-PET-AIR се състои от пет компонента:

5-те компонента на системата SIGMA PET AIR

1. Енергоспестяващ винтов компресор

Енергоспестяващият, разработен и оптимизиран от KAESER KOMPRESSOREN SIGMA профил поставя основата за производството на управляващ и работен въздух.

2. Ефективен бустер

Точното съгласуване на работата на винтовия компресор и бустера позволява да се поддържа ниска производителност на работата на бустера. Това подобрява енергийната ефективност.

3. Качество на сгъстения въздух съгласно клас 1

Системата SIGMA-PET-AIR добива технически безмаслен сгъстен въздух. Остатъчното съдържание на масло и твърди частици надеждно се намира под граничните стойности на клас 1 / ISO 8573-1.

4. Цялостен резервоар за сгъстен въздух

Както резервоарите за високо, така и за ниско налягане, са оборудвани с всички необходими принадлежности, включително електронно устройство за отвеждане на кондензата.

5. Напълно автоматично управление

В централния разпределителен шкаф се намират управляващият и контролиращ блок KAESER CONTROL, управлението на бустера (звезда-триъгълник), както и осигуряването за всички задвижвания.