Адсорбционен изсушител, регенериращ охлаждането, от 1,17 до 154,53 m³/min

От защита от влага до високотехнологична употреба

Адсорбционните изсушители от серия DC изсушават сгъстения въздух до точка на оросяване под налягане от -70°C. Те дават предимството на надеждната конструкция, високата енергийна ефективност и много ниските разходи за поддръжка. Защитете вашите регулиращи клапани и тръбопроводи надеждно от замръзване и изсушете сгъстения въздух за чувствителни производствени процеси при минимални разходи.

 • Точка на оросяване под налягане −70 °C
 • Дебит 1,17 до 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL 2 с иновативно регулиране на точка на оросяване при дадено налягане
 • Оптимално може да се използва в комбинация с адсорбер с активен въглен ACT – за технически сгъстен въздух без съдържания на масло, отговарящ на най-строгите изисквания

Вашите предимства

 • Надежден и компактен:
  Изсушителите DC дават предимството на компонентите с високо качество, устойчивина вода, високо ефективен изсушаващ агент и големите капацитети. Всички модели са монтирани компактно върху устойчива рамка.
 • Висока ефективност – Ниски точки на оросяване под налягане:
  Радиално разположените тръбни мостове позволяват дълги резервоари при компактни размери. По този начин се създават изключително подходящи условия на протичане за енергийно ефективно изсушаване. Благодарение на големите сечения на протичане и на ефективния KAESER FILTER максималната загуба на налягане на изсушителите DC е само 0,2 bar.
 • Конструкция, изискваща малко обслужване:
  Благодарения на много високото качество на частите, като например на клапаните и на голямото количество изсушаващ агент препоръчваме голям основен ремонт само на 5 години. Това щади портфейла, тъй като такъв основен ремонт може да се направи много лесно, респективно и много бързо.
Идеалното допълнение: сепараторът на масло и вода AQUAMAT
Система за третиране на конденз AQUAMAT

Нашият съвет: Почиствайте кондензата със сепаратори на масло и вода AQUAMAT съгласно законовите изисквания и много изгодно, преди да помислите да го изхвърлите в канализацията.

 

Информация за изделията

Комбинация с адсорбенти с активен въглен
Комбинация на адсорбционен изсушител с адсорбент с активен въглен.

При размер DC 12 и по-големите серии DC изсушители се предлагат с адсорбенти ACT с активен въглен. Така може да бъде произведен технически обезмаслен сгъстен въздух за най-високи изисквания (остатъчно съдържание на масло клас 1 по ISO 8573-1). Рамковата конструкция до типоразмер DC 133 позволява лесно свързване на адсорбента с активен въглен

ECO CONTROL 2 – регулиране на точката на оросяване, според тенденциите
ECO CONTROL: Регулиране на точката на оросяване, разпознаващо тенденции
 1. Сензори за температура

ECO CONTROL 2 спестява значително количество енергия най-вече при променливи стойности на обемния дебит, налягането или температурата. Разпознаващото тенденциите регулиране на точката на оросяване е с ниски разходи и по-безопасно от конвенционалните управления на точка на оросяване, защото реагира още на промени в температурната разлика в изсушаващия агент, а не чак на повишаването на точка на оросяване под налягане на изхода на изсушителя. Измерването и относителното сравнение на температурните разлики се извършват наново при всеки общ цикъл. Резервоарите се превключват едва след оптималното оползотворяване на изсушаващия агент. Така в зависимост от товара всяка фаза на изсушаването може да бъде удължена до 30 минути и може да бъде спестен регенерационен въздух. 

Значителни предимства

 • Отпада необходимостта от скъп уред за измерване на точката на оросяване, който изисква и значително техническо обслужване.
 • Не се начисляват и свързаните с това разходи за периодично калибриране.
 • За разлика от уреда за измерване на точката на оросяване, функцията на температурните сензори може да се провери лесно благодарение на надеждното следене за прекъсване на проводниците.
Разходите за жизнения цикъл на общоприетите на пазара изсушители в сравнение със серия DC
Разходи за жизнения цикъл на адсорбционния изсушител на Kaeser Kompressoren в сравнение със средните адсорбционни изсушители.
 1. Инвестиция
 2. Материали за техническо обслужване
 1. Регенерация
 2. Потенциал за икономии

Адсорбционните изсушители DC на KAESER изсушават с много ниски разходи за жизнения цикъл. Предлаганите на пазара модели с пълнеж молекулярно сито имат значително повече разходи за регенерация и материали за поддръжка. За 10 m³/min изсушители в рамките на 10 години има потенциал за икономии до 90.000 €. Освен това за адсорбционните изсушители DC е предвидено значително по-малко техническо обслужване.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: