Компресорно управление: SIGMA CONTROL 2

Интегриран интелект

Управляващият блок SIGMA CONTROL 2 координира производството и потреблението на сгъстен въздух. С интелигентно управление може да се предотврати неефективно използване на енергията преди всичко в диапазона на частично натоварване.
Kaeser предлага различни компресорни управления според потребностите.

SIGMA CONTROL 2 за всички винтови компресори и винтови и роторни въздуходувки

SIGMA CONTROL 2 отговаря на най-високите изисквания на вътрешно компресорно управление и се основава на усъвършенствана индустриална технология. Управляващият блок е свързан със сменяеми входни и изходни модули. По този начин е възможно гъвкаво адаптиране към всички налични винтови компресори, аксиални вентилатори, бутални компресори и системи роторни въздуходувки на KAESER, но също и към външни комуникационни системи.

Предимствата на SIGMA CONTROL 2

 • Подпомагане при търсенето на грешки:
  Използваният промишлен компютър запаметява последните 200 работни събития. Това помага на Вас и на сервиза на KAESER лесно да може да намира настъпилите повреди. Освен това, чрез вграден уеб сървър, е възможно да се показват работни данни, съобщения за техническо обслужване и повреди на Вашия собствен персонален компютър.
 • Готов за международно приложение:
  SIGMA CONTROL 2 предлага 30 избираеми езика. Ясната структура на менюто улеснява обслужването.
 • Бърза актуализация:
  Чрез SD слота за карти бързо и лесно се възпроизвеждат и прехвърлят актуализации на софтуера и работни параметри. Това пести разходи за сервиз. Освен това SD картата може да се използва за запаметяване на важни работни данни.

 

Подробно за нашето компресорно управление SIGMA CONTROL 2

Оборудване SIGMA CONTROL 2

Управляваща система

 • модулно конструирана система с пулт за управление, входни и изходни модули, мрежови детайли и уеб сървър
 • проектирана за използване с винтовите компресори на Kaeser
 • Светодиоди (LED), индикиращи оперативното състояние
 • Дисплей за текст
 • Възможност за избор от 30 езика
 • Напълно автоматично наблюдение и настройки
 • Управление DUAL, QUADRO, VARIO, DYNAMIC (в зависимост от големината на компресора) и управление на потока като стандартно оборудване
 • Таймер
 • Функция за смяна на основния компресор при работа на два компресора
 • Уеб сървър с дистанционна индикация на работните данни

Хардуер

 • ефективен хардуер на процесора
 • всички модули и компоненти са предназначени за промишлени условия
 • Графичен дисплей: Диаграми за представяне на температурата на налягане и компресия
 • LED индикатори и бутони
 • Часовник за реално време с аварийно захранване от батерията
 • прецизен електронен измервателен преобразувател на налягането

Разпределителен шкаф

 • Защитен от прах и пръски вода, IP 54
 • Входните/изходните модули с отличителни конектори за свързващия кабел на сензорния свързващ кабел
 • Клеморед за допълнителни безпотенциални контакти

Интерфейси

 • Слот за SD карта за актуализиране и дългосрочно запаметяване на работни данни
 • USS шина за честотен преобразувател
 • RFID четящо устройство (Radio Frequency Identification)
 • Етернет
 • Слот за комуникационен модул

Сертификации

 • CE
 • cULus
 • EMV
 • Морски сертификати GL, ABS, LRS, DNV
 • международни радио сертификати за RFID (FCC, CMIIT, MIC/KS и C-Tick)

Уебсървър

 • Визуализация на полето за управление и структурата на менюто, напр. история на съобщенията и индикация

Опции/принадлежности

Вградими модули за комуникация за:

 • Profibus DP-VO
 • PROFINET I0
 • Modbus TCP
 • DeviceNet
 • Modbus RTU

Базисно управление за малки компресори: SIGMA CONTROL BASIC

SIGMA CONTROL BASIC има всичко, което трябва да има едно добро компресорно управление. Тя е проектирана за малки компресори без изискване за възможности за комуникация.

За винтови маслени компресори от сериите SXC, SX, SM, SK, ASK 

Всички функции на SIGMA CONTROL BASIC:

 • лесно и бързо управление с индикатори и голям дисплей
 • напълно автоматично двойно управление на компресора (управление пълен товар-празен ход-прекъсване)
 • контрол на параметрите на мрежово налягане, крайна температура на сгъстяване и посока на въртене
 • брояч на часовете за сервиз, под товар и часове работа на компресора
 • регулируем интервал за техн. профилактика, компоненти за налягане и температура по избор (bar/psi/MPa, °C/°F)
 • индивидуално намаляване на зададеното налягане на съоръжението
 • регулируема амплитуда на включване
 • безпотенциален контакт обща повреда
 • електронен измервателен преобразувател на налягането

Технически данни SIGMA CONTROL 2

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: