Адсорбционни изсушители

Адсорбционни изсушители за защита от замръзване включително и високотехнологични приложения

Адсорбционните изсушители на Kaeser Kompressoren постигат точки на оросяване при определено налягане до −70°C. Защитете вашите регулиращи клапани и тръбопроводи надеждно от замръзване и изсушете сгъстения въздух за чувствителни производствени процеси при минимални разходи – благодарение на серийно оборудвания филтър за сгъстен въздух и по-ефикасните енергоспестяващи регулирания. За изключително високата надеждност на работата се грижи изсушаващият агент алуминиев оксид.

Адсорбционните изсушители, регенериращи охлаждането, са идеално подходящи за малки нужди от сгъстен въздух и машини от 12,0 m³/min като надеждни резервни системи за нашите изключително икономични комбинирани изсушители HYBRITEC.

За нужди от сгъстен въздух над 17,6 m³/min Ви предлагаме нашите адсорбционни изсушители, регенериращи топлина, с ефикасна и спестяваща мястоконструкция.


Преглед на нашите адсорбционни изсушителиСтудена регенерация от 0,20 до 1,13 m³/min

Адсорбционен изсушител, без топлинна регенерация от 0,15 до 0,75 m³/min

Малки разходи през жизнения цикъл благодарение на изключително дълготрайна и надеждна конструкция

  • Точка на оросяване при зададено налягане до -70°C
  • Управление SIGMA CONTROL SMART, позволяващо свързване в мрежа
  • Филтър Kaeser, по избор с ECO-DRAIN на предварителния филтър
Бързо влизане
Студена регенерация от 0,20 до 1,13 m³/min

Студена регенерация от 1,17 до 154,53 m³/min

Адсорбционен изсушител, без топлинна регенерация DC 12 – 133

Надеждно ниски точки на оросяване при зададено налягане, дори и при висока влажност на околния въздух

  • Точка на оросяване при зададено налягане до -70 °C
  • Опционално енергоспестяващо управление ECO CONTROL 2
  • Изключително пригоден за сервизно обслужване и дългосрочно устойчив дизайн
Бързо влизане
Студена регенерация от 1,17 до 154,53 m³/min

Топлинна регенерация от 17,6 до 194,2 m³/min

Комбиниран изсушител HYBRITEC

Нашите най-ефективни адсорбционни изсушители, изискващи малко място за монтаж

  • Точка на оросяване при зададено налягане до -40 °C
  • Регенериране с външно нагрят околен въздух
  • Серийно оборудвани с повишаваща ефективността топлоизолация, по желание с енергоспестяващо управление ECO CONTROL DW
Бързо влизане
Топлинна регенерация от 17,6 до 194,2 m³/min