Адсорбционен изсушител

От защита от влага до високотехнологична употреба

Адсорбционните изсушители Kaeser постигат точки на оросяване при зададено налягане до −70 °C. Защитете Вашите регулиращи клапани и тръбопроводи надеждно от замръзване и изсушете сгъстения въздух за производствени процеси при минимални разходи – благодарение на серийно оборудвания филтър за сгъстен въздух и по-ефективните енергоспестяващи регулирания. За изключително високата надеждност на работата се грижи изсушаващият агент алуминиев оксид.

Адсорбционните изсушители със студена регенерация са идеални при малки нужди от сгъстен въздух и машини от 12,0 m³/min като надеждни резервни системи за нашите изключително икономични комбинирани изсушители HYBRITEC.

За нужди от сгъстен въздух над 17,6 m³/min Ви предлагаме нашите адсорбционни изсушители с топла регенерация с ефективен и спестяващ място дизайн на системата.


Преглед на нашите адсорбционни изсушителиСтудена регенерация от 0,15 до 0,75 m³/min

Адсорбционен изсушител, без топлинна регенерация до 0,75 m³/min

Икономични и с дълъг експлоатационен живот благодарение на 10-минутния цикъл – идеални за децентрализирана употреба

  • Точка на оросяване при зададено налягане до -70 °C
  • Серийно оборудвани с дистанционно вкл./изкл.
  • Спестяваща място конструкция, възможност за стенен монтаж

Бързо влизане
Студена регенерация от 0,15 до 0,75 m³/min

Студена регенерация от 1,17 до 154,53 m³/min

Адсорбционен изсушител, без топлинна регенерация DC 12 – 133

Надеждно ниски точки на оросяване при зададено налягане, дори и при висока влажност на околния въздух

  • Точка на оросяване при зададено налягане до -70 °C
  • Опционално енергоспестяващо управление ECO CONTROL
  • Изключително пригоден за сервизно обслужване и дългосрочно устойчив дизайн

Бързо влизане
Студена регенерация от 1,17 до 154,53 m³/min

Топлинна регенерация от 17,6 до 194,2 m³/min

Комбиниран изсушител HYBRITEC

Нашите най-ефективни адсорбционни изсушители, изискващи малко място за монтаж

  • Точка на оросяване при зададено налягане до -40 °C
  • Регенериране с външно нагрят околен въздух
  • Серийно оборудвани с повишаваща ефективността топлоизолация, по желание с енергоспестяващо управление ECO CONTROL DW

Бързо влизане
Топлинна регенерация от 17,6 до 194,2 m³/min