Допълнителен охладител/топлообменник за въздуходувки

Подходящата комбинация: Допълнителен охладител/топлообменник за въздуходувки Kaeser

Допълнителните охладители/топлообменниците на Kaeser са пригодени специално за работа с въздуходувки Kaeser. Те се използват навсякъде, където технологичният въздух не трябва да превишава определена температура. Освен това с допълнителните охладители/топлообменниците може да се постигне възстановяване на топлинната енергия. 

Kaeser предлага две концепции за охлаждане с допълнителни охладители:

 • За приложение при достатъчно студен околен въздух ибез достъп до вода: Въздушно охлаждане (топлообменник с кръстосан поток, серия ACA).
 • За постигане на много ниски температури: Водно охлаждане (топлообменник с тръбен пакет, серия WRN).
Затопленият охлаждащ въздух може да бъде използван за отопление на производствените помещения, а затоплената охлаждаща вода в пречиствателни инсталации за, например, сушене на утайките.

Вашите предимства

 • Трансфер на цялата енергия:
  Нашите допълнителни охладители/топлообменници са пригодени специално за работа с въздуходувки Kaeser. Така не възникват почти никакви загуби на дебита, съответно загуби на налягане и цялата енергия може да бъде използвана отново.
 • Правилният допълнителен охладител/топлообменник за всякакви нужди:
  От нашия многоброен продуктов асортимент ще намерим правилния допълнителен охладител/топлообменник за изискваното от вас налягане и нужните ви температури. За вас това означава: повече ефективност и по-дълъг експлоатационен живот.
 • Предпазване на чувствителни към температурата насипни стоки:
  Допълнителните охладители/топлообменниците Kaeser надеждно понижават температурата на въздуха. Чувствителни към температурата насипни стоки като смески за печене, животински фураж или пластмасов гранулат запазват своето качество. 
 

Детайли за продукта

Сравнение на въздушно и водно охлаждане

Серия Охлаждащ агент Охлаждащ потенциал Макс. въздушен дебит Макс. свръхналягане
ACA Въздух От 150 °C до 10 °C над околната температура 30 Nm³/min 1 bar
WRN Вода От 160 °C до под 30 °C 150 Nm³/min 1 bar