Безмаслени винтови компресори с интегриран изсушител за сгъстен въздух

i.HOC – забележително ефективно изсушаване на сгъстения въздух

Патентованият ротационен изсушител i.HOC на Kaeser използва 100% от топлината на компресията! Благодарение на тази пълна регенерация на потока той покрива надеждно ниските точки на оросяване под налягане до температура на околната среда от 45 C и то без електрическо нагряване или допълнително охлаждане на регенериращия въздух!

 • Вграден в съоръжения с въздушно и водно охлаждане
 • Номинални мощности на съоръженията от 37 kW до 200 kW
 • Производителност на компресора от 3,3 m³/min до 30 m³/min
 • Интегрирано управление на компресора SIGMA CONTROL 2 (модели SFC)

Вашите предимства

 • Минусови точки на оросяване при високи температури:
  Благодарение на своя изключителен регенерационен потенциал i.HOC постига температури на оросяване под налягане и при висока температура на охлаждащата среда.
 • Стабилност на точките на оросяване при променливи дебити:
  И при малко натоварване на компресора точката на оросяване под налягане остава стабилна, без какъвто и да е компенсатор на частичния товар.
 • Ефективно изсушаване и топлинна рекуперация:
  i.HOC използва оптимизирания за топлинна рекуперация топлообменник като охладител на регенериращия въздух.
Управление на разходите за целия експлоатационен период

Оптимално консултиране, техническо преимущество в изследователската дейност и производството и глобална организация на сервизното обслужване, която предпазва от неочаквани откази.

 

Безмаслените винтови компресори с интегриран i.HOC или хладилен изсушител в детайли

Различни технологии за изсушителите

Интегриран хладилен изсушител

До точка на оросяване под налягане +3 C хладилните изсушители са първи избор по отношение на енергийна ефективност и инвестиционни разходи, включително и при безмаслените винтови компресори. Точки на оросяване под налягане под +3 C са в областта на адсорбционните изсушители.

Интегриран ротационен изсушител i.HOC

Точки на оросяване под налягане до -30 C се постигат надеждно и ефективно от допълнително интегрирания във винтовия компресор ротационен изсушител i.HOC. За регенериране на изсушаващия агент служи сгъстеният въздух след втората степен на компресора.

i.HOC отлична пълна регенерация на потока
i.HOC с регенерацията на целия поток KAESER
 Пълна регенерация на потока  Частична регенерация на потока
 Област на регенерация: Горещият въздух извлича влагата от изсушаващия агент.
 Област на изсушаване: Влагата се извлича в изсушаващия агент от студения въздух.

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer) използва за сушенето 100% топлината на компресора от втората компресорна степен (пълна регенерация на потока). Тази и без това отделяна топлина е на разположение напълно безплатно.

 • Без допълнителен разход за енергия за процеса на изсушаване
 • По-висок потенциал за регенерация отколкото при изсушителите с частична регенерация на потока
 • Пълна функционалност и при ниско натоварване на компресора

Предимствата на пълната регенерация на потока се забелязват с повишаване на температурата на охлаждащата среда. Ротационните изсушители KAESER постигат отлични резултати и без допълнително електрическо нагряване на регенерационния въздух.

Интегриран хладилен изсушител

Енергоспестяващо изсушаване

Интегрираната конструкция, както и оразмереният с достатъчен запас алуминиев блоков топлообменник, осигуряват минимална загуба на налягане под 0,1 bar. Енергийно икономичният хладилен компресор помага за допълнителна икономия на енергия при изсушаването на сгъстения въздух.

С отличен достъп

Всички части на хладилния изсушител са с отличен достъп през челно разположената сервизна врата. Това прави техническата поддръжка и сервизиране на хладилния изсушител много лесно.

Поглед в интегрирания ротационен изсушител
Монтажна схема ротационен изсушител i.HOC
 1. Вход въздух от регенерация
 2. Изход въздух от регенерация
 3. Отделяне на кондензата
 4. Вход радиален вентилатор
 5. Изход i.HOC
i.HOC в детайли
i.HOC – напречно сечение и съставни части
 1. Вход въздух от регенерация
 2. Барабан (изсушаващ агент силикагел)
 3. Изход въздух от регенерация
 4. Топлообменник степен 2
 5. Външен сепаратор за кондензат
 6. Радиален вентилатор
 7. Капкоуловител
 8. Изход ротационен изсушител
 9. Двигател на барабана
 10. Сензор за точката на оросяване при зададеното налягане (опционално)
Технически данни DSG-2 A

Основно изпълнение

МоделDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Работно свръхналягане bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
макс. свръхналягане bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Номинална мощност двигател kW 90 110 132
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 77 78 78
Маса kg 3.400 3.550 3.650

МоделDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Работно свръхналягане bar 4 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
макс. свръхналягане bar 4 8 10 8 10
Номинална мощност двигател kW 160 200
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 79 81
Маса kg 3.800 4.000

SFC изпълнение

МоделDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Работно свръхналягане bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
макс. свръхналягане bar 6 10 8,5 10 7 10
Номинална мощност двигател kW 110 132 160
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 79 79 80
Маса kg 4.150 4.250 4.400

МоделDSG 290-2 SFC A
Работно свръхналягане bar 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
макс. свръхналягане bar 8,5 10
Номинална мощност двигател kW 200
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 82
Маса kg 4.600

RD-дизайн

МоделDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Работно свръхналягане bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
макс. свръхналягане bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Номинална мощност двигател kW 90 110 132
Точка на оросяване при определено налягане °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 77 78 78
Маса kg 4.500 4.650 4.750

МоделDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Работно свръхналягане bar 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
макс. свръхналягане bar 8 10 8 10
Номинална мощност двигател kW 160 200
Точка на оросяване при определено налягане °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 79 81
Маса kg 4.900 5.100

RD-SFC-дизайн

МоделDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Работно свръхналягане bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
макс. свръхналягане bar 6 10 8,5 10 7 10
Номинална мощност двигател kW 110 132 160
Точка на оросяване при определено налягане °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 79 79 80
Маса kg 5.250 5.350 5.500

МоделDSG 290-2 i.HOC SFC A
Работно свръхналягане bar 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
макс. свръхналягане bar 8,5 10
Номинална мощност двигател kW 200
Точка на оросяване при определено налягане °C -24 -30 -33
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.385
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 82
Маса kg 5.700

Технически данни DSG-2 W

Основно изпълнение

МоделDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Работно свръхналягане bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
макс. свръхналягане bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Номинална мощност двигател kW 90 110 132
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 69 70 71
Маса kg 3.100 3.250 3.350

МоделDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Работно свръхналягане bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
макс. свръхналягане bar 4 8 10 8 10
Номинална мощност двигател kW 160 200
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 74 75
Маса kg 3.500 3.700

SFC изпълнение

МоделDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Работно свръхналягане bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
макс. свръхналягане bar 6 10 8,5 10 7 10
Номинална мощност двигател kW 110 132 160
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 71 72 75
Маса kg 3.850 3.950 4.100

МоделDSG 290-2 SFC W
Работно свръхналягане bar 4 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
макс. свръхналягане bar 8,5 10
Номинална мощност двигател kW 200
Размери
Ш x Д x В mm
3.435 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 76
Маса kg 4.300

RD-дизайн

МоделDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Работно свръхналягане bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
макс. свръхналягане bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Номинална мощност двигател kW 90 110 132
Точка на оросяване при определено налягане °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 69 70 71
Маса kg 4.200 4.350 4.450

МоделDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Работно свръхналягане bar 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
макс. свръхналягане bar 8 10 8 10
Номинална мощност двигател kW 160 200
Точка на оросяване при определено налягане °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 74 75
Маса kg 4.600 4.800

RD-SFC-дизайн

МоделDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Работно свръхналягане bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
макс. свръхналягане bar 6 10 8,5 10 7 10
Номинална мощност двигател kW 110 132 160
Точка на оросяване при определено налягане °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 71 72 75
Маса kg 4.950 5.050 5.200

МоделDSG 290-2 i.HOC SFC W
Работно свръхналягане bar 6 8 10
Обемен дебит цялото съоръжение при работно свръхналягане m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
макс. свръхналягане bar 8,5 10
Номинална мощност двигател kW 200
Точка на оросяване при определено налягане °C -25 -33 -36
Размери
Ш x Д x В mm
4.270 x 1.750 x 2.060
Връзка за сгъстен въздухDN80 PN16 DIN
Ниво на силата на звука dB(A) 76
Маса kg 5.400