Изсушители

Безопасност и ефективност за всички степени на изсушаване

Изсушителите за сгъстен въздух Kaeser осигуряват оптимален за съответното приложение сух сгъстен въздух за всички дебити. Конструирани като висококачествени промишлени машини, дори при най-тежките условия на работа те предпазват вашите системи и технологични процеси от вредите вследствие на кондензата.

А за да може и дългосрочният баланс на разходите да е положителен за вас, ви предлагаме интелигентен енергоспестяващ контрол за всички технологии на изсушаване и заедно с вас ще определим оптималната големина и конфигурация на системата. Свържете се с нас!


Преглед на нашите изсушителиХладилен изсушител

Хладилен изсушител

Ценово ефективни и подходящи за повечето приложения за сгъстен въздух

 • Изсушаване на сгъстен въздух за DTP +3 °C
 • максимално работно налягане: 16 bar
 • Дебит 0,35 до 106,18 m³/min

Бързо влизане

Адсорбционен изсушител

Адсорбционен изсушител, без топлинна регенерация от 0,15 до 0,75 m³/min

Точки на оросяване при зададено налягане при отрицателни температури за промишлени процеси, в застрашени от замръзване зони

 • Точка на оросяване под налягане −70 °C
 • По избор с регенериране на охлаждането (серия DC) или с регенериране на топлина (серия DW)
 • Дебит 0,15 до 194,2 m³/min

Бързо влизане

Комбиниран изсушител

Комбиниран изсушител HYBRITEC

Свързване на енергоспестяващите модерни хладилни изсушители с адсорбционните изсушители с ниски точки на оросяване при зададена температура

 • Ниво на точката на оросяване при зададено налягане с възможност за превключване между +3 °C и −40 °C
 • Енергоспестяващо регулиране на хладилния изсушител и адсорбционния изсушител
 • Дебит 12 до 150 m³/min

Бързо влизане
Комбиниран изсушител

Мембранен изсушител

Мембранен изсушител KMM без предварителен филтър

Ниски точки на оросяване при зададено налягане за малки обемни дебити – при малка площ или за мобилна употреба

 • Ниво на точката на оросяване при зададено налягане между +3 °C и −40 °C
 • Иновативна концепция Flow за изключително надеждно и ефективно изсушаване
 • Дебит на входа до 4,4 m³/min

Бързо влизане
Мембранен изсушител