Винтови компресори с флуидно охлаждане

Голям избор – малки разходи през жизнения цикъл

Винтовите компресори с флуидно впръскване се използват в различни браншове. Те са устойчиви и работят надеждно и икономично при високи температури до 45 C. Инвестиционните разходи са сравнително малки.
Основен дял в разходите през жизнения цикъл имат разходите за енергия (до 80 %). Те се натрупват по време на полезното използване и надхвърлят неколкократно разходите за покупка. Затова винтовите компресори Kaeser работят с енергоефективен SIGMA профил и спестяват до 15 % енергия в сравнение с обичайните профили.


Преглед на нашите винтови компресори с флуидно охлажданеСтанции за сгъстен въздух

Станции за сгъстен въздух

Свържете и направо работете: това Ви позволяват компресорните станции Kaeser.

 • До 22 kW
 • Икономични по отношение на мястото, комбинация от винтов компресор, ресивър и хладилен изсушител
 • Прегледно управление със SIGMA CONTROL
Бързо влизане

С ремъчно задвижване

Винтови компресори Kaeser с ремъчна предавка

Винтовите компресори Kaeser с ремъчно задвижване убеждават с икономичност и надеждност.

 • до 22 kW
 • високоефективно предаване на енергия с автоматично допълнително обтягане на ремъка
 • с енергийноефективен SIGMA профил
Бързо влизане
С ремъчно задвижване

С директно задвижване 1:1

Винтови компресори с директна предавка 1:1

Мощен и енергоефективен: директното задвижване свързва винтовата двойка директно със задвижващия двигател без загуби.

 • До 315 kW
 • Без загуба на енергия при предаването на мощност
 • Големите, бавно задвижвани компресорни блокове спестяват допълнително енергия.
Бързо влизане
С директно задвижване 1:1

С два компресорни блока

Винтов компресор серия HSD 782

Двата цялостни компресорни модула гарантират голям дебит и устойчивост на само 7,45 m².

 • До 515 kW
 • Два независими един от друг компресорни блока в компактен корпус
 • Управленията SIGMA CONTROL адаптират, икономически ефективно, работата към действителната потребност от сгъстен въздух.
Бързо влизане
С два компресорни блока

Универсалният специалист за производството на PET бутилки

Пълна бустер система SIGMA PET AIR

Съоръжението SIGMA PET AIR обединява производството на въздух за надуване и управление в една готова за работа система. Улеснен транспорт и инсталиране, всички компоненти са съгласувани перфектно помежду си.

Намалете допълнително разходите си за енергия!

Максимална топлинна рекуперация с винтови компресори.

Цялата енергия, която се подава към винтовия компресор, се преобразува в топлинна енергия. До 96% от тази енергия може да се регенерира и да се използва отново.