Въздуходувки с роторни глави OMEGA


Надеждни модели – подходящи за всякакви приложения

Максимална гъвкавост при избор на въздуходувка. Серията OMEGA с нейните нископулсиращи, трилопаткови ротори, ви предлага богат избор на роторни въздуходувки за стационарно или мобилно приложение. Те се създават в най-модерните центрове за CNC-обработка и са щателно тествани под максимално натоварване.

 • Роторни въздуходувки с множество приложения – стационарни, а също и мобилни.Подходящи за работа с налягане и вакуум – за пренос на въздух или азот (OMEGA P и PN)
 • Въздуходувки с компоненти от хром-никел за вакуумна дестилация/рециклиране на отпадни води (OMEGA B)
 • Роторни въздуходувки с предварително охлаждане – предпочитани за редуващи се положително и негативно работно налягане на силозни и смукателни превозни средства (OMEGA PV)
 • Роторните вакуум помпи за производство на фин вакуум (OMEGA WVC) в комбинация с бустерна помпа

Вашите предимства

 • Дълъг експлоатационен живот:
  Цилиндрични ролкови лагери поемат 100 % от действащите върху ротора газови сили. Брояч на работни часове на вградените лагери до 100 000 работни часа.
 • По-голяма ефективност = висока производителност:
  Чрез изключително прецизната изработка ние постигаме минимално разстояние между ротора и корпуса. Това води до по-малки загуби на дебит поради по-малките загуби.
Рентабилен благодарение на ниските експлоатационни разходи
Управление на разходите за целия експлоатационен период

Нашият цялостен подход за оптимална рентабилност: Максимална енергийна ефективност, най-високи наличности на сгъстен въздух и една световна мрежа за обслужване и консултации с бързо време на реагиране.

 

Детайли за продукта

Роторни въздуходувки OMEGA P
Роторни въздуходувни съоръжения с OMEGA профил

Област на приложение

Стационарни или мобилни, при налягане или за вакуум – нашите роторни въздуходувки са намерили приложение в множество области. Например:

 • в управлението на водите (при аерацията на утаителни съдове)
 • Производство на въздух (сушене, охлаждане, отделяне…)
 • Снабдяване с въздух при изгаряния
 • при пневматичния транспорт на прахове и гранулати
Роторни въздуходувки за пренос на азот: Модел OMEGA PN
Роторна въздуходувка OMEGA P

Област на приложение
Някои насипни товари трябва да се транспортират в затворена система под азотна атмосфера.
Течове на всички компоненти на системата – включително и тези на роторната въздуходувка – са намалени до абсолютния минимум.
Разработените специално за тази област на приложение въздуходувки от Тип PN са налични с три различни уплътнения на задвижващия вал – като уплътнение на плъзгащия пръстен (вижте графиката).

Вакуум въздуходувка с предварително охлаждане: Модел OMEGA PV
Вакуум въздуходувка OMEGA PV – вакуум задвижване

Област на приложение

 • Приложение при вакуум до 100 mbar(a) или при 900 mbar разлика в налягането
 • Производителност до 120 m³/min
Примери за приложение
 • Мобилни приложения, например в засмукващи и силозни превозни средства
Вакуум въздуходувка OMEGA PV – начин на действие

Принцип на работа
Вакуумът (жълто) между ротора и корпуса, при по нататъшно въртене на ротора над входящите канали във въздуходувния блок нахлува въздух от околната среда (синьо).
Обемните потоци, създадени от вакуума и атмосферния въздух, се смесват и произведената при това топлина се разпределя на по-голяма затворена въздушна маса.
Така могат да се постигнат същите крайни температури както при нормални въздуходувни блокове.

Въздуходувка за вторичната пара: Модел OMEGA B
Въздуходувка за остатъчна пара: Модел OMEGA B

Област на приложение

 • Специално за сгъстяването на водни пари под вакуум – в комбинация с охлаждането чрез впръскване на вода

Оборудване

 • Ротори и блокови корпуси от неръждаема стомана или от хром-никел лято желязо
 • Различни варианти вътрешни уплътнения на роторните проходи (без корозия и опасност да се износят)
 • Специални уплътнения на задвижващите валове според условията на околната среда
 • Вертикална посока на потока от горе надолу (с възможност да се пригоди според ситуацията)
Роторна вакуум помпа: Тип WVC
Роторна вакуум помпа WVC

Област на приложение

 • За приложения в областта на създаването на фин вакуум
 • Номинален въздушен поток до 6800 m³/h
 • със суха (безмаслена) компресия
 • В приложение при помпени инсталации с бустер помпи за повишаване на въздушния поток и на вакуума
Скъсено време на изпомпване чрез честотен конвертор.
Чрез опцията честотен конвертор може да се постигне едновременното пускане на роторната вакуум помпа и на бустер помпата при атмосферно налягане.
Ротационна въздуходувка OMEGA P – начин на действие
Роторна въздуходувка OMEGA P – начин на действие
 1. Засмукване
 2. Транспортиране към мястото за освобождаване
 1. Изравняване на налягането
 2. Освобождаване

Завъртането на ротора затваря входящия въздух между ротора и корпуса. С продължаване на въртенето върхът на ротора достига ексцентрична вдлъбнатина в корпуса. Този „предварителен входящ канал“ служи за изравняване на наляганията между затворения засмукан въздух и въздуха под налягане от нагнетателната страна. Изравняването на налягането при двулопатковите въздуходувки става рязко, когато водещата лопатка пресече ексцентрична вдлъбнатина на нагнетателния изход. Затова пулсациите при трилопатковите въздуходувки са по-малки в сравнение с пулсациите при двулопатковите въздуходувки.. Засмуканият въздух накрая се избутва срещу налягането в тръбопровода.