Турбо въздуходувка с магнитни лагери


Модерно оборудване за технологичен въздух

С турбо въздуходувките с магнитни лагери Kaeser Kompressoren ще разшири своята продуктова гама.

Турбо въздуходувките се използват във флуидната аерация – пречистване на отпадни води, флотация, ферментация и технологичен въздух (като например въздушни ножове).

Серията 150 kW за дебит до 8000 m³/h и серията 300 kW за дебит до 17 000 m³/h. В рамките на двете серии има по три модела PillAerator. Поради различната конструкция на ротора всеки модел подава различно налягане и дебит до макс. 1,4 bar свръхналягане.

Тук ще намерите цялата информация за продуктите: Турбо въздуходувка PillAerator