Турбовентилатор с магнитен лагер 150 и 300 kW

Турбовентилатор за Вашите вентилационни процеси

Имате нужда от надеждно и енергийно ефективно снабдяване със сгъстен въздух в диапазона на ниско налягане? 

Турбовентилаторите PillAerator на Kaeser Kompressoren са компактни турбокомпресори, разработени специално за вентилационни процеси. Благодарение на иновативното магнитно лагеруване задвижването е без каквото и да е износване. 

Нашите турбовентилатори се използват навсякъде, където има нужда от технологичен въздух в диапазона на ниско налягане – при аеробна, биологична обработка на отпадни води, ферментация или флотация.

Експлоатационни данни:

 • 150 kW и 300 kW
 • Дебит до 16 000 m³/час
 • Разлика в налягането 0,3 до 1,3 bar

Вашите предимства

 • Висока енергийна ефективност 
  Директно задвижваният ротор с магнитен лагер и интелигентното управление правят турбовентилатора PillAerator особено ефективен. Благодарение на отличния КПД в сравнение с конвенционалните технологии могат да бъдат икономисани до 25% енергия.
 • Надеждно и сигурно 
  Сензорите следят най-важните работни параметри като налягане, обороти и температура. Това гарантира работата и надеждно осигурява сгъстен въздух.
 • Задвижване без нужда от поддръжка
  Безконтактният двигател с магнитен лагер без необходимост от смазване работи без каквото и да е износване. Така смяната на масло и лагери не е необходима и поддръжката се ограничава до смяна на въздушни филтри.

Турбовентилатор със задвижване без износване

Турбовентилатор с магнитен лагер PillAerator

Предимствата на магнитния лагер са очевидни:


 • без необходимост от масло
 • без износване
 • без необходимост от техническо обслужване

Валът се върти постоянно около своя център на тежестта и по този начин в него няма вибрации. Поради липсата на контакт вече не е необходима смазка.

Дори и честите процеси на пускане и спиране са възможни без износване. При спиране валът се направлява в магнитното поле до достигане на неподвижно състояние. При слабо вероятния отказ на електрониката на магнитния лагер валът се държи сигурно до спиране на движението от хващащи лагери.

Двигателят е херметично затворен и така не може да бъде замърсен от обкръжаващия въздух. Това увеличава значително експлоатационната сигурност, готовността и живота на турбокомпресора.

 

Информация за изделията

Иновативна концепция на охлаждане
Иновативна концепция на охлаждане на турбовентилаторите на Kaeser.
 1. Двигателят с магнитен лагер и честотният конвертор са с водно охлаждане
 2. Регулируем топлообменник въздух/вода
 3. Устойчив топлообменник вода/вода
 1. Циркулационна помпа без необходимост от поддръжка
 2. Подаване и отвеждане на охлаждаща вода с възможно използване на отделяната топлина

Охлаждането чрез вътрешен воден контур се грижи за непрекъснато оптимални работни условия. Благодарение на вентилатора с регулируеми обороти освен постигането на постоянни температури на двигателя и честотния конвертор, те са възможни с херметично спиране на електроразпределителния шкаф.

Цялата отделена топлина може да бъде отдадена в охлаждащата вода, вместо в помещението, поради което са излишни канали за изпускане на отработен въздух. С допълнителната климатична инсталация за турбото се гарантира безопасна експлоатация при температура на околната среда до 55°C.

Винаги подходящ дебит

Благодарение на безстепенното регулиране на оборотите на турбовентилатора във всеки момент е възможна промяна на дебита в съответствие с конкретната потребност. Това позволява не само много лесно провеждане на процеса, но и сигурното избягване на енергийните загуби поради прекомерна вентилация. 

В идеалния случай взаимодействието на отделните компоненти, включително интелигентното управление, позволява КПД от 84% и до 25% икономия на енергия.

Диапазон на мощността 150 kW турбовентилатори на Kaeser Kompressoren.
Диапазон на мощността PillAerator 150 kW
Диапазон на мощността 300 kW турбовентилатори на Kaeser Kompressoren.
Диапазон на мощността PillAerator 300 kW
Надеждно и сигурно

Турбовентилаторите PillAerator са напълно готови за присъединяване машини със съгласувани помежду им механични, електрически и електронни компоненти.

Сензорите контролират непрекъснато стойностите на наляганията, температурите и оборотите. Това осигурява надеждната експлоатация на вентилаторите и позволява контрола и визуализацията на работните параметри. 

При спиране на тока се намесва добре обмислената концепция за безопасност, която гарантира безпроблемното спиране без износване, при едновременно активен и напълно функциониращ магнитен лагер.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: