Смесено управление: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Ключова технология за Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, следващо поколение система за управление на сгъстен въздух за всички машини използва адаптивното 3-Dadvancedуправление, за да направи производството и подготовката на сгъстен въздух още по-умно, надеждно и ефективно.

 • 3-Dadvancedуправление анализира непрекъснато всички работни данни, симулира алтернативите на действие е изчислява оптималната комбинация от компресори. Резултатът: Енергийна ефективност в непознат досега обхват.
 • Благодарение на лесното управление, визуализиране и анализ Вие винаги имате поглед върху системата. С надеждна мрежова технология – удобно от всеки персонален компютър.
 • Превантивна поддръжка от специалистите на KAESER предотвратява непланирани престои.

И ако имате големи планове за бъдещето: SIGMA AIR MANAGER 4.0 е проектиран за възможно разширяване на компресорната станция. Обикновена актуализация на софтуера позволява разширяване на смесеното управление без допълнителна инвестиция в нов хардуер.

Вашите предимства

 • Интелигентно:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 регистрира не само загуби в превключването, но и всички влияещи на Вашата компресорна станция измерения, изчислява достигнатия оптимум и управлява съответно всички свързани компоненти.
 • Надеждно:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 и мощният етернет KAESER SIGMA NETWORK образуват перспективна инфраструктура, която отговаря на всички изисквания на една високонадеждна промишлена система за управление.
 • Ефективно:
  Непрекъснатото фино настройване в смисъл на оптимална енергийна ефективност (енергийно управление съгласно ISO 50001) и възможността за превантивна поддръжка в зависимост от потребностите осигуряват възможно най-ниски разходи за цикъла на експлоатация.
 

Подробно за нашето смесено управление SIGMA AIR MANAGER 4.0

Оборудване

Управляваща система

 • специално адаптиран промишлен компютър с четири-ядрен процесор „Quad Core“, състоящ се от обслужващ панел, управляващ и изчислителен блок
 • Комуникационни интерфейси, интегриран уеб сървър
 • SIGMA NETWORK портове
 • цифрови и аналогови входни и изходни сигнали

Интерфейс човек/машина

 • Интуитивно управление на обслужването
 • LED 12.1" TFT
 • Управляващ панел с устойчиво стъкло
 • Промишлен цветен дисплей 16:10 с капацитивни функционални бутони
 • Разделителна способност 1280 x 800 пиксела
 • четири сензорни бутона с LED
 • RFID устройство за писане и четене за Kaeser Equipment Cards и Kaeser RFID-Keys
 • 30 езика

Комуникационни интерфейси

 • Гигабайт етернет за дистанционна визуализация (уеб сървър)
 • Имейл
 • Слот за комуникационен модул (за свързване към информационно-управляваща система)
 • Слот за карти SD HC/XC (напр. за актуализация)

Опции/принадлежности

 • Управление на частична мрежа
 • Комуникационни модули PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
 • SNW-PROFIBUS мастър

Разпределителен шкаф

 • Стенен монтаж
 • защитен от прах и водни пръски
 • IP 54

Сертификации

 • CE
 • cULus
 • EMV

Актуализация SIGMA AIR MANAGER

 • Актуализация на софтуера за разширяване на броя на управляемите компоненти
 • не е необходима смяна на хардуера
Иновация – адаптивното регулиране 3-Dadvanced
Интелигентно управление с адаптивно регулиране 3-D„advanced“.

Алгоритъмът на адаптивното регулиране 3-Dadvanced дирижира работата на системите за сгъстен въздух KAESER.
Те осигуряват напълно индивидуално подаване на перфектно адаптиран към изискванията сгъстен въздух. И при това при най-ниски енергийни разходи!

Уникалното адаптивно регулиране 3-Dadvanced непрекъснато анализира съотношението на параметрите (напр. разлика на включване и регулиране) и изчислява прогностично от много опции оптималната ефективност.
При това се отчитат не само стартовете и стоповете, но и загубите от празен ход и тези на честотния конвертор или променливостта на налягането. Освен това се оптимизира качеството на налягането на системата за сгъстен въздух и се намалява средното налягане.

Лесно актуализиране на софтуера при разширяване на станцията за сгъстен въздух
SIGMA AIR MANAGER 4.0: Лесно надграждане чрез актуализация на софтуера
KAESER SIGMA NETWORK

Промишлените приложения поставят специални изисквания към комуникационните технологии – по- специално при комуникацията машина - машина. Тя трябва да е устойчива и да може да се ползва на място, но да бъде и съвместима по целия свят, да трансферира бързо и сигурно голямо количество данни, както и да гарантира целостта на данните и изискваните от процеса качества в реално време. KAESER SIGMA NETWORK изпълнява всички тези изисквания и предлага нещо повече.

KAESER SIGMA NETWORK заедно със SIGMA AIR MANAGER 4.0 образува една перфектно съгласувана, сигурна инфраструктура за интелигентно обслужване по смисъла на Industrie 4.0: По желание на оператора работните данни на компресорната станция могат, чрез широколентова връзка, сигурно да бъдат прехвърлени на KAESER DATA CENTER.

Комбинацията от дистанционна диагностика и съответстваща на потребността превантивна поддръжка, Ви предлага най-висока сигурност на снабдяване и ефективност на цялата инсталация.

 • Избягване на непланирани и планирани прекъсвания (неизправности/техническо обслужване) чрез оценяване на работните параметри, като например натоварени работни часове и температури
 • Повишаване на енергийната ефективност чрез контролиране на важни работни параметри, като напр. крайна температура на компресиране, точка на оросяване под налягане, диференциални налягания (филтър), течове, налягане и дебит
 • Редуциране на сервизните работи с до 30 % чрез оптимизиране на техническото обслужване и избегнати ремонти
 • оптимизирано спрямо потребността адаптиране на инсталацията за сгъстен въздух по време на целия срок на експлоатация
KAESER SIGMA NETWORK: Сигурно и готово за бъдещето
Дистанционна диагностика и превантивна поддръжка (KAESER SIGMA SMART AIR)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – ключова технология за Industrie 4.0

Бъдещото контролиране в реално време на многобройни данни на сензорите ще позволи не само непосредствена реакция при необичайни работни състояния.
То ще бъде също така и основа за оптимално планиране на сервизното обслужване: Благодарение на прогнозните инструменти Вие ще знаете предварително какво ще се случи. Това гарантира максимална надеждност на снабдяването със сгъстен въздух на най-високо ниво. Тъй като сервизното обслужване ще се извършва предварително в точно определен момент и в зависимост от необходимостта, Вие ще пестите и от разходите по поддръжка.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 е сърцето на една компресорна станция и ключова технология за използване на бъдещите услуги по смисъла на Industrie 4.0. Като централен „мозък“ в рамките на инсталацията за сгъстен въздух тя приема задачите за управление и поточното предаване на данни в KAESER DATA CENTER.

Управлението разкрива нови възможности за превантивна поддръжка на компресорите и системите.

До сега техническото обслужване можеше да се извършва едва след настъпване на авария или при насрочено сервизно посещение.
С технологията SIGMA AIR MANAGER 4.0 е възможно, преди поява на неизправност, да се предприемат мерки по поддръжката и да се предотврати спиране на работата.

Интегрираните в машината датчици и управлението на компресорите SIGMA CONTROL 2 регистрират и обработват процесни данни и ги предават в реално време на SIGMA AIR MANAGER 4.0. С помощта на специален софтуер информацията се прехвърля на KAESER DATA CENTER и се извършва анализ в реално време.

В KAESER DATA CENTER се извършва централния мониторинг и обработка на работните съобщения. При необходимост се въвеждат съответните мерки за превантивна поддръжка. Това означава, че техническото обслужване може да се провежда точно в момента, в който е необходимо. Това пести време, разходи и осигурява сигурна наличност на сгъстен въздух.

Вие желаете да научите повече за услугата KAESER SIGMA SMART AIR? Просто се обърнете към нашите експерти!

Наречено „Predictive Maintenance“ или прогнозно техническо обслужване
Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: